👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
nuclear bomb  (NB)
NUCLEAR BOMB (NB)
$0,03154011 16.5%
0,00012599 ETH 30.4%
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.458,73
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02234396 / $0,03551337
Cung lưu thông
? / 10.000.000
NB
USD

NUCLEAR BOMB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-20 0,719269 ฿ N/A
2020-02-19 0,757790 ฿ 0,719269 ฿
2020-02-18 0,856258 ฿ 0,757790 ฿
2020-02-17 0,809266 ฿ 0,856258 ฿
2020-02-16 1,25 ฿ 0,809266 ฿
2020-02-15 1,39 ฿ 1,25 ฿
2020-02-14 1,19 ฿ 1,39 ฿
2020-02-13 1,96 ฿ 1,19 ฿
2020-02-12 2,04 ฿ 1,96 ฿
2020-02-11 2,32 ฿ 2,04 ฿
2020-02-10 2,75 ฿ 2,32 ฿
2020-02-09 1,91 ฿ 2,75 ฿
2020-02-08 1,95 ฿ 1,91 ฿
2020-02-07 1,93 ฿ 1,95 ฿
2020-02-06 2,02 ฿ 1,93 ฿
2020-02-05 2,36 ฿ 2,02 ฿
2020-02-04 2,50 ฿ 2,36 ฿
2020-02-03 2,76 ฿ 2,50 ฿
2020-02-02 2,69 ฿ 2,76 ฿
2020-02-01 2,73 ฿ 2,69 ฿
2020-01-31 2,35 ฿ 2,73 ฿
2020-01-30 2,32 ฿ 2,35 ฿
2020-01-29 2,50 ฿ 2,32 ฿
2020-01-28 2,06 ฿ 2,50 ฿
2020-01-27 1,63 ฿ 2,06 ฿
2020-01-26 1,50 ฿ 1,63 ฿
2020-01-25 1,52 ฿ 1,50 ฿
2020-01-24 1,51 ฿ 1,52 ฿
2020-01-23 0,306460 ฿ 1,51 ฿
2020-01-22 1,52 ฿ 0,306460 ฿
2020-01-21 1,51 ฿ 1,52 ฿
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android