🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
nuco.cloud  (NCDT)
Nuco.Cloud (NCDT)
$0,369913 9.7%
0,00000986 BTC 6.0%
0,00029414 ETH 2.5%
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.409.315
KL giao dịch trong 24 giờ
$129.226
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,327548 / $0,368358
Cung lưu thông
6.513.195 / 50.000.000
NCDT
USD

Nuco.Cloud INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-16 165.324.585 ₹ 14.824.872 ₹ 25,35 ₹ N/A
2021-01-15 173.317.804 ₹ 10.532.871 ₹ 26,75 ₹ 25,35 ₹
2021-01-14 167.436.662 ₹ 8.674.683 ₹ 25,85 ₹ 26,75 ₹
2021-01-13 150.584.068 ₹ 12.024.485 ₹ 23,25 ₹ 25,85 ₹
2021-01-12 157.496.478 ₹ 17.005.846 ₹ 24,18 ₹ 23,25 ₹
2021-01-11 168.591.865 ₹ 17.549.487 ₹ 25,79 ₹ 24,18 ₹
2021-01-10 174.647.163 ₹ 19.051.339 ₹ 26,70 ₹ 25,79 ₹
2021-01-09 169.706.240 ₹ 16.118.306 ₹ 25,99 ₹ 26,70 ₹
2021-01-08 177.632.028 ₹ 8.670.431 ₹ 27,24 ₹ 25,99 ₹
2021-01-07 181.676.322 ₹ 10.607.639 ₹ 28,04 ₹ 27,24 ₹
2021-01-06 270.877.397 ₹ 18.502.620 ₹ 41,66 ₹ 28,04 ₹
2021-01-05 216.470.097 ₹ 21.397.316 ₹ 33,38 ₹ 41,66 ₹
2021-01-04 212.048.965 ₹ 21.561.345 ₹ 32,42 ₹ 33,38 ₹
2021-01-03 194.259.990 ₹ 18.724.283 ₹ 29,85 ₹ 32,42 ₹
2021-01-02 189.799.407 ₹ 16.735.668 ₹ 29,17 ₹ 29,85 ₹
2021-01-01 191.372.606 ₹ 18.909.740 ₹ 29,42 ₹ 29,17 ₹
2020-12-31 192.166.600 ₹ 15.881.587 ₹ 29,49 ₹ 29,42 ₹
2020-12-30 188.550.033 ₹ 18.544.596 ₹ 29,08 ₹ 29,49 ₹
2020-12-29 184.651.212 ₹ 19.047.757 ₹ 28,36 ₹ 29,08 ₹
2020-12-28 177.392.332 ₹ 15.492.818 ₹ 27,05 ₹ 28,36 ₹
2020-12-27 171.800.550 ₹ 16.117.184 ₹ 26,36 ₹ 27,05 ₹
2020-12-26 168.316.833 ₹ 15.080.077 ₹ 25,86 ₹ 26,36 ₹
2020-12-25 166.427.941 ₹ 16.040.710 ₹ 25,62 ₹ 25,86 ₹
2020-12-24 164.012.197 ₹ 16.371.304 ₹ 25,14 ₹ 25,62 ₹
2020-12-23 170.947.382 ₹ 15.838.975 ₹ 26,25 ₹ 25,14 ₹
2020-12-22 166.267.884 ₹ 15.784.694 ₹ 25,47 ₹ 26,25 ₹
2020-12-21 170.288.114 ₹ 15.642.779 ₹ 26,11 ₹ 25,47 ₹
2020-12-20 172.698.823 ₹ 16.692.932 ₹ 26,53 ₹ 26,11 ₹
2020-12-19 167.429.275 ₹ 14.159.284 ₹ 25,81 ₹ 26,53 ₹
2020-12-18 165.765.871 ₹ 13.379.157 ₹ 25,51 ₹ 25,81 ₹
2020-12-17 167.204.587 ₹ 11.457.868 ₹ 25,71 ₹ 25,51 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android