Tiền ảo: 5170
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.776.750.120 $ 5,1%
Lưu lượng 24 giờ: 80.679.597.104 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,46%
XRP 4,49%
nursetoken  (NUR)
NurseToken (NUR)
0 người thích điều này

NurseToken - EOS Biểu đồ (NUR/EOS)

Tỷ lệ chuyển đổi từ NurseToken sang EOS cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y