Tiền ảo: 4645
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.654.297.771 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 56.889.537.433 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,9%
XRP 6,75%
nursetoken  (NUR)
NurseToken (NUR)
NEO
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 300.000.000
NUR
USD

Sàn giao dịch NurseToken

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A