Tiền ảo: 4977
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 284.111.636.045 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 57.690.938.812 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,94%
XRP 6,42%
nursetoken  (NUR)
NurseToken (NUR)
NEO
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 300.000.000
NUR
USD

NurseToken (Tiện ích)

Widgets