Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
oasis  (XOS)
OASIS (XOS)
$0,08540507 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-22 17:39:00 UTC (3 ngày trước)
103 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$45.259
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
529.937 / 1.440.144
XOS
USD

OASIS AUD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-23 55.165 A$ 3,78 A$ 0,119932 A$ N/A
2020-10-22 55.165 A$ 3,78 A$ 0,119932 A$ 0,119932 A$
2020-10-17 55.812 A$ 11,69 A$ 0,104096 A$ 0,119932 A$
2020-10-16 54.131 A$ 37,74 A$ 0,105318 A$ 0,104096 A$
2020-10-15 48.278 A$ 142,74 A$ 0,091101 A$ 0,105318 A$
2020-10-14 48.368 A$ 366,00 A$ 0,091271 A$ 0,091101 A$
2020-10-13 48.368 A$ 366,00 A$ 0,091271 A$ 0,091271 A$
2020-10-10 136.516 A$ 41,68 A$ 0,257608 A$ 0,091271 A$
2020-10-09 133.584 A$ 405,55 A$ 0,258309 A$ 0,257608 A$
2020-10-08 55.505 A$ 305,54 A$ 0,04240258 A$ 0,258309 A$
2020-10-07 55.119 A$ 767,35 A$ 0,105500 A$ 0,04240258 A$
2020-10-06 52.775 A$ 2,82 A$ 0,052583 A$ 0,105500 A$
2020-10-05 52.775 A$ 2,82 A$ 0,052583 A$ 0,052583 A$
2020-10-02 52.403 A$ 770,60 A$ 0,099587 A$ 0,052583 A$
2020-10-01 54.704 A$ 1.257,33 A$ 0,102033 A$ 0,099587 A$
2020-09-30 136.657 A$ 320,75 A$ 0,259706 A$ 0,102033 A$
2020-09-29 40.494 A$ 15,27 A$ 0,076975 A$ 0,259706 A$
2020-09-28 40.277 A$ 557,54 A$ 0,076653 A$ 0,076975 A$
2020-09-27 64.086 A$ 901,67 A$ 0,121777 A$ 0,076653 A$
2020-09-26 64.698 A$ 201,57 A$ 0,123113 A$ 0,121777 A$
2020-09-25 95.011 A$ 2,53 A$ 0,180492 A$ 0,123113 A$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android