oasis  (XOS)
OASIS (XOS)
$0,104642 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-08 11:59:19 UTC (6 ngày trước)
62 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$53.504
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
511.307 / 1.440.144
XOS
USD

OASIS LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-09 0,00179489 LTC N/A
2020-08-08 0,00241380 LTC 0,00179489 LTC
2020-08-07 0,00236052 LTC 0,00241380 LTC
2020-08-06 0,00144546 LTC 0,00236052 LTC
2020-08-05 0,00144546 LTC 0,00144546 LTC
2020-08-04 0,00149339 LTC 0,00144546 LTC
2020-08-03 0,00139933 LTC 0,00149339 LTC
2020-08-02 0,00138544 LTC 0,00139933 LTC
2020-08-01 0,00195067 LTC 0,00138544 LTC
2020-07-31 0,00201342 LTC 0,00195067 LTC
2020-07-30 0,00200919 LTC 0,00201342 LTC
2020-07-29 0,00200919 LTC 0,00200919 LTC
2020-07-28 0,00238367 LTC 0,00200919 LTC
2020-07-27 0,00233029 LTC 0,00238367 LTC
2020-07-26 0,00233029 LTC 0,00233029 LTC
2020-07-25 0,00237567 LTC 0,00233029 LTC
2020-07-24 0,00234505 LTC 0,00237567 LTC
2020-07-23 0,00236284 LTC 0,00234505 LTC
2020-07-22 0,00321205 LTC 0,00236284 LTC
2020-07-21 0,00632726 LTC 0,00321205 LTC
2020-07-20 0,00632726 LTC 0,00632726 LTC
2020-07-16 0,00255538 LTC 0,00632726 LTC
2020-07-15 0,00255538 LTC 0,00255538 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android