🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
oasis network  (ROSE)
Oasis Network (ROSE)
$0,126767 1.3%
0,00000254 BTC 1.8%
15.899 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$190.150.209
KL giao dịch trong 24 giờ
$25.775.094
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,112788 / $0,132119
Cung lưu thông
1.500.000.000 / 10.000.000.000
Định giá pha loãng hoàn toàn
$1.267.668.061
Tổng lượng cung tối đa
10.000.000.000
ROSE
USD

Oasis Network THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 6.036.334.008 ฿ 580.041.786 ฿ 3,93 ฿ N/A
2021-05-12 6.596.505.950 ฿ 387.728.372 ฿ 4,38 ฿ 3,93 ฿
2021-05-11 6.519.641.422 ฿ 589.250.183 ฿ 4,39 ฿ 4,38 ฿
2021-05-10 7.113.348.033 ฿ 321.357.290 ฿ 4,74 ฿ 4,39 ฿
2021-05-09 7.346.062.095 ฿ 536.959.622 ฿ 4,91 ฿ 4,74 ฿
2021-05-08 7.325.093.042 ฿ 478.732.070 ฿ 4,88 ฿ 4,91 ฿
2021-05-07 7.415.602.041 ฿ 506.083.620 ฿ 4,94 ฿ 4,88 ฿
2021-05-06 7.688.446.124 ฿ 585.345.925 ฿ 5,15 ฿ 4,94 ฿
2021-05-05 7.342.085.878 ฿ 722.015.982 ฿ 4,89 ฿ 5,15 ฿
2021-05-04 7.981.013.739 ฿ 763.601.401 ฿ 5,31 ฿ 4,89 ฿
2021-05-03 7.485.100.149 ฿ 542.308.875 ฿ 5,02 ฿ 5,31 ฿
2021-05-02 7.775.247.770 ฿ 640.720.537 ฿ 5,18 ฿ 5,02 ฿
2021-05-01 7.463.712.893 ฿ 624.408.114 ฿ 5,00 ฿ 5,18 ฿
2021-04-30 7.024.471.488 ฿ 518.534.301 ฿ 4,68 ฿ 5,00 ฿
2021-04-29 7.196.143.439 ฿ 572.540.933 ฿ 4,80 ฿ 4,68 ฿
2021-04-28 7.432.855.751 ฿ 706.563.866 ฿ 4,95 ฿ 4,80 ฿
2021-04-27 6.901.930.106 ฿ 670.060.543 ฿ 4,61 ฿ 4,95 ฿
2021-04-26 5.932.681.242 ฿ 447.152.946 ฿ 3,95 ฿ 4,61 ฿
2021-04-25 6.104.425.923 ฿ 495.675.840 ฿ 4,04 ฿ 3,95 ฿
2021-04-24 6.502.600.726 ฿ 779.079.273 ฿ 4,34 ฿ 4,04 ฿
2021-04-23 6.649.311.101 ฿ 834.558.564 ฿ 4,46 ฿ 4,34 ฿
2021-04-22 7.122.898.237 ฿ 727.438.047 ฿ 4,74 ฿ 4,46 ฿
2021-04-21 7.482.938.109 ฿ 1.192.169.155 ฿ 4,98 ฿ 4,74 ฿
2021-04-20 7.368.442.010 ฿ 876.869.215 ฿ 4,91 ฿ 4,98 ฿
2021-04-19 8.155.722.099 ฿ 1.151.568.082 ฿ 5,45 ฿ 4,91 ฿
2021-04-18 9.215.771.861 ฿ 1.749.818.820 ฿ 6,14 ฿ 5,45 ฿
2021-04-17 8.842.882.502 ฿ 866.056.708 ฿ 5,89 ฿ 6,14 ฿
2021-04-16 9.383.000.775 ฿ 1.096.423.985 ฿ 6,25 ฿ 5,89 ฿
2021-04-15 9.109.435.194 ฿ 1.275.723.150 ฿ 6,08 ฿ 6,25 ฿
2021-04-14 8.733.567.481 ฿ 624.485.728 ฿ 5,82 ฿ 6,08 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android