🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
oasis network  (ROSE)
Oasis Network (ROSE)
$0,127204 1.9%
0,00000254 BTC 1.9%
15.899 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$190.150.209
KL giao dịch trong 24 giờ
$25.832.342
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,112788 / $0,132119
Cung lưu thông
1.500.000.000 / 10.000.000.000
Định giá pha loãng hoàn toàn
$1.267.668.061
Tổng lượng cung tối đa
10.000.000.000
ROSE
USD

Oasis Network XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 106.125 XAU 10.199,87 XAU 0,00006913 XAU N/A
2021-05-12 115.227 XAU 6.774,38 XAU 0,00007661 XAU 0,00006913 XAU
2021-05-11 114.159 XAU 10.321,63 XAU 0,00007691 XAU 0,00007661 XAU
2021-05-10 124.973 XAU 5.638,87 XAU 0,00008319 XAU 0,00007691 XAU
2021-05-09 129.216 XAU 9.445,01 XAU 0,00008631 XAU 0,00008319 XAU
2021-05-08 128.865 XAU 8.420,80 XAU 0,00008590 XAU 0,00008631 XAU
2021-05-07 130.862 XAU 8.929,28 XAU 0,00008713 XAU 0,00008590 XAU
2021-05-06 138.274 XAU 10.532,75 XAU 0,00009268 XAU 0,00008713 XAU
2021-05-05 132.359 XAU 13.014,11 XAU 0,00008813 XAU 0,00009268 XAU
2021-05-04 143.144 XAU 13.684,97 XAU 0,00009523 XAU 0,00008813 XAU
2021-05-03 135.868 XAU 9.833,04 XAU 0,00009094 XAU 0,00009523 XAU
2021-05-02 141.153 XAU 11.631,77 XAU 0,00009407 XAU 0,00009094 XAU
2021-05-01 135.498 XAU 11.335,63 XAU 0,00009068 XAU 0,00009407 XAU
2021-04-30 127.024 XAU 9.375,99 XAU 0,00008468 XAU 0,00009068 XAU
2021-04-29 128.805 XAU 10.246,36 XAU 0,00008584 XAU 0,00008468 XAU
2021-04-28 133.550 XAU 12.697,41 XAU 0,00008887 XAU 0,00008584 XAU
2021-04-27 123.307 XAU 11.974,51 XAU 0,00008243 XAU 0,00008887 XAU
2021-04-26 106.437 XAU 8.022,59 XAU 0,00007094 XAU 0,00008243 XAU
2021-04-25 109.588 XAU 8.879,52 XAU 0,00007244 XAU 0,00007094 XAU
2021-04-24 116.487 XAU 13.956,40 XAU 0,00007767 XAU 0,00007244 XAU
2021-04-23 118.736 XAU 14.904,53 XAU 0,00007971 XAU 0,00007767 XAU
2021-04-22 126.775 XAU 12.947,10 XAU 0,00008430 XAU 0,00007971 XAU
2021-04-21 134.678 XAU 21.454 XAU 0,00008956 XAU 0,00008430 XAU
2021-04-20 133.329 XAU 15.858,94 XAU 0,00008887 XAU 0,00008956 XAU
2021-04-19 147.143 XAU 20.765 XAU 0,00009828 XAU 0,00008887 XAU
2021-04-18 166.182 XAU 31.553 XAU 0,00011068 XAU 0,00009828 XAU
2021-04-17 159.458 XAU 15.621,03 XAU 0,00010622 XAU 0,00011068 XAU
2021-04-16 170.621 XAU 19.942,88 XAU 0,00011362 XAU 0,00010622 XAU
2021-04-15 167.592 XAU 23.461 XAU 0,00011181 XAU 0,00011362 XAU
2021-04-14 158.846 XAU 11.358,06 XAU 0,00010593 XAU 0,00011181 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android