Rank #1410
11.590 người thích điều này
octofi  (OCTO)
OctoFi (OCTO)
$8,01 -3.6%
0,00020103 BTC -4.4%
0,00345688 ETH -4.9%
11.590 người thích điều này
$7,92
24H Range
$8,48
Vốn hóa thị trường $2.827.129
KL giao dịch trong 24 giờ $249.336
Định giá pha loãng hoàn toàn $6.409.518
Cung lưu thông 352.866
Total Supply 800.000
Tổng lượng cung tối đa 800.000
Show Info
Hide Info

OctoFi XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-29 1.562,38 XAU 100,71 XAU 0,00443144 XAU N/A
2021-07-28 1.567,13 XAU 52,83 XAU 0,00445893 XAU 0,00443144 XAU
2021-07-27 1.593,53 XAU 84,24 XAU 0,00441618 XAU 0,00445893 XAU
2021-07-26 1.605,25 XAU 106,07 XAU 0,00456181 XAU 0,00441618 XAU
2021-07-25 1.538,17 XAU 84,17 XAU 0,00438596 XAU 0,00456181 XAU
2021-07-24 1.413,09 XAU 46,13 XAU 0,00387854 XAU 0,00438596 XAU
2021-07-23 1.328,98 XAU 35,09 XAU 0,00376624 XAU 0,00387854 XAU
2021-07-22 1.330,11 XAU 44,71 XAU 0,00378416 XAU 0,00376624 XAU
2021-07-21 1.238,59 XAU 74,85 XAU 0,00350719 XAU 0,00378416 XAU
2021-07-20 1.300,55 XAU 82,88 XAU 0,00366904 XAU 0,00350719 XAU
2021-07-19 1.470,33 XAU 74,68 XAU 0,00415184 XAU 0,00366904 XAU
2021-07-18 1.536,99 XAU 67,13 XAU 0,00435833 XAU 0,00415184 XAU
2021-07-17 1.611,43 XAU 33,35 XAU 0,00458244 XAU 0,00435833 XAU
2021-07-16 1.508,16 XAU 79,05 XAU 0,00426104 XAU 0,00458244 XAU
2021-07-15 1.594,79 XAU 63,37 XAU 0,00452442 XAU 0,00426104 XAU
2021-07-14 1.609,56 XAU 40,53 XAU 0,00455841 XAU 0,00452442 XAU
2021-07-13 1.667,64 XAU 34,34 XAU 0,00471983 XAU 0,00455841 XAU
2021-07-12 1.825,59 XAU 26,95 XAU 0,00518142 XAU 0,00471983 XAU
2021-07-11 1.808,76 XAU 32,76 XAU 0,00512118 XAU 0,00518142 XAU
2021-07-10 1.809,24 XAU 35,15 XAU 0,00513054 XAU 0,00512118 XAU
2021-07-09 1.916,25 XAU 32,45 XAU 0,00543884 XAU 0,00513054 XAU
2021-07-08 1.978,90 XAU 138,14 XAU 0,00561015 XAU 0,00543884 XAU
2021-07-07 2.040,58 XAU 172,42 XAU 0,00578968 XAU 0,00561015 XAU
2021-07-06 2.151,36 XAU 320,80 XAU 0,00608593 XAU 0,00578968 XAU
2021-07-05 2.082,30 XAU 546,04 XAU 0,00644673 XAU 0,00608593 XAU
2021-07-04 1.688,58 XAU 132,26 XAU 0,00479686 XAU 0,00644673 XAU
2021-07-03 1.520,16 XAU 118,88 XAU 0,00431827 XAU 0,00479686 XAU
2021-07-02 1.478,40 XAU 104,95 XAU 0,00420280 XAU 0,00431827 XAU
2021-07-01 1.705,43 XAU 28,98 XAU 0,00483452 XAU 0,00420280 XAU
2021-06-30 1.622,38 XAU 120,59 XAU 0,00459600 XAU 0,00483452 XAU
2021-06-29 1.697,53 XAU 109,60 XAU 0,00481069 XAU 0,00459600 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android