Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.725.529.625 $ 0,88%
Lưu lượng 24 giờ: 53.480.087.305 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,62%
XRP 4,37%
odyssey  (OCN)
Odyssey (OCN)
$0,00128914 -0,83%
0,00000684 ETH -0,43%
416 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.891.411
KL giao dịch trong 24 giờ
$577.636
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00126232 / $0,00131064
Circulating Supply
10.000.000.000 / 10.000.000.000
OCN
USD

Sàn giao dịch Odyssey

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,001267 USDT
0.16% 2.627 $ 6.629 $
77.964 $
61553021,981 OCN
13,50% Gần đây
2
0 $
0,0000001261 BTC
0.63% 6.210 $ 14.173 $
37.536 $
29510246,860 OCN
6,50% Gần đây
3
0 $
0,00000013 BTC
7.69% 5.659 $ 13.777 $
1.079 $
822688,604 OCN
0,19% Gần đây
4
0 $
0,00127497 USDT
0.63% 2.289 $ 3.776 $
87.851 $
68925134,491 OCN
15,21% Gần đây
5
0 $
0,0000001249 BTC
1.74% 2.865 $ 3.471 $
91 $
72332,040 OCN
0,02% Gần đây
6
0 $
0,00000676 ETH
1.47% 960 $ 2.244 $
17.230 $
13512671,580 OCN
2,98% Gần đây
7
0 $
0,00932 BITCNY
2.65% 18 $ 39 $
25.504 $
19436550,000 OCN
4,42% Gần đây
8
0 $
0,00000678 ETH
1.47% 252 $ 589 $
920 $
722038,921 OCN
0,16% Gần đây
9
0 $
0,00000013 BTC
7.69% 723 $ 979 $
3 $
2258,868 OCN
0,00% khoảng 1 giờ trước
10
0 $
0,0000067 ETH
2.9% 0 $ 1.095 $
87 $
68783,210 OCN
0,02% Gần đây
11
0 $
0,00000681 ETH
3.47% 48 $ 0 $
96 $
74399,695 OCN
0,02% khoảng 2 giờ trước
12
0 $
0,00000013 BTC
7.69% 5.659 $ 13.779 $
1.327 $
1011327,004 OCN
0,23% Gần đây
13
0 $
0,00000687 ETH
5.68% 0 $ 0 $
184.328 $
142243351,685 OCN
31,91% Gần đây
14
0 $
0,00000013 BTC
14.29% 20 $ 11 $
69.576 $
53062487,000 OCN
12,04% Gần đây
15
0 $
0,00000681 ETH
2.77% 48 $ 0 $
96 $
74399,695 OCN
0,02% khoảng 2 giờ trước
16
0 $
0,001398 USDT
20.22% 90 $ 0 $
55 $
39631,000 OCN
0,01% khoảng 3 giờ trước
17
0 $
0,00127109 USDT
0.33% 11.095 $ 25.373 $
1.598 $
1257965,484 OCN
0,28% Gần đây -
18
0 $
0,00129789 USDT
1.0% - -
72.094 $
55564120,000 OCN
12,48% Gần đây -
19
0 $
3,06 KRW
1.63% 3.160 $ 9 $
69.216 $
OCN
11,56% Gần đây
20
0 $
0,00000676 ETH
0.58% 6.797 $ 12.664 $
0 $
0,000 OCN
0,00% Gần đây -
21
0 $
0,005764 USDT
76.47% - -
78 $
13467,050 OCN
0,01% Gần đây -
22
0 $
0,00000013286 BTC
9.26% 207 $ 0 $
0 $
0,000 OCN
khoảng 7 giờ trước -
23
0 $
0,0000068779 ETH
8.97% 3 $ 0 $
0 $
0,000 OCN
3 ngày trước -
24
0 $
0,00005799 ETH
89.91% 111 $ 0 $
0 $
0,000 OCN
2 ngày trước -
25
0 $
0,08 INR
47.8% 0 $ 0 $
0 $
0,000 OCN
3 ngày trước -
26
0 $
0,00000012 BTC
75.61% 0 $ 0 $
0 $
0,000 OCN
4 ngày trước -
27
0 $
0,00000482 ETH
19.21% - -
0 $
0,000 OCN
2 ngày trước -
28
0 $
0,000005541989999 ETH
- - -
0 $
0,000 OCN
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale