Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 252.190.309.465 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 59.373.031.057 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,49%
okb  (OKB)
OKB (OKB)
$1,63 7,9%
0,00649800 ETH 5,6%
300 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$500.128.519
KL giao dịch trong 24 giờ
$157.732.579
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,51 / $1,69
Nguồn cung khả dụng
300.000.000 / 300.000.000
OKB
USD