👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
okb  (OKB)
OKB (OKB)
$6,96 7.4%
0,02484362 ETH 1.3%
757 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.956.742.845
KL giao dịch trong 24 giờ
$212.609.460
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$6,37 / $7,22
Cung lưu thông
286.021.635 / 300.000.000
OKB
USD

OKB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,00066466 BTC N/A
2020-02-18 0,00067959 BTC 0,00066466 BTC
2020-02-17 0,00067847 BTC 0,00067959 BTC
2020-02-16 0,00066445 BTC 0,00067847 BTC
2020-02-15 0,00062299 BTC 0,00066445 BTC
2020-02-14 0,00057671 BTC 0,00062299 BTC
2020-02-13 0,00057260 BTC 0,00057671 BTC
2020-02-12 0,00054341 BTC 0,00057260 BTC
2020-02-11 0,00056058 BTC 0,00054341 BTC
2020-02-10 0,00039061 BTC 0,00056058 BTC
2020-02-09 0,00039069 BTC 0,00039061 BTC
2020-02-08 0,00039140 BTC 0,00039069 BTC
2020-02-07 0,00038479 BTC 0,00039140 BTC
2020-02-06 0,00036431 BTC 0,00038479 BTC
2020-02-05 0,00035702 BTC 0,00036431 BTC
2020-02-04 0,00035291 BTC 0,00035702 BTC
2020-02-03 0,00034790 BTC 0,00035291 BTC
2020-02-02 0,00034670 BTC 0,00034790 BTC
2020-02-01 0,00033970 BTC 0,00034670 BTC
2020-01-31 0,00033758 BTC 0,00033970 BTC
2020-01-30 0,00033495 BTC 0,00033758 BTC
2020-01-29 0,00032470 BTC 0,00033495 BTC
2020-01-28 0,00033046 BTC 0,00032470 BTC
2020-01-27 0,00033293 BTC 0,00033046 BTC
2020-01-26 0,00033539 BTC 0,00033293 BTC
2020-01-25 0,00033981 BTC 0,00033539 BTC
2020-01-24 0,00033028 BTC 0,00033981 BTC
2020-01-23 0,00033739 BTC 0,00033028 BTC
2020-01-22 0,00033683 BTC 0,00033739 BTC
2020-01-21 0,00033932 BTC 0,00033683 BTC
2020-01-20 0,00033973 BTC 0,00033932 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android