👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
okb  (OKB)
OKB (OKB)
$5,76 -13.2%
0,02200683 ETH -12.7%
777 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.657.829.322
KL giao dịch trong 24 giờ
$244.811.341
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$5,69 / $6,75
Cung lưu thông
286.021.635 / 300.000.000
OKB
USD

OKB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 24,92 SR N/A
2020-02-21 24,74 SR 24,92 SR
2020-02-20 25,38 SR 24,74 SR
2020-02-19 25,31 SR 25,38 SR
2020-02-18 24,74 SR 25,31 SR
2020-02-17 25,36 SR 24,74 SR
2020-02-16 24,64 SR 25,36 SR
2020-02-15 24,12 SR 24,64 SR
2020-02-14 22,11 SR 24,12 SR
2020-02-13 22,17 SR 22,11 SR
2020-02-12 20,85 SR 22,17 SR
2020-02-11 20,73 SR 20,85 SR
2020-02-10 14,83 SR 20,73 SR
2020-02-09 14,49 SR 14,83 SR
2020-02-08 14,40 SR 14,49 SR
2020-02-07 14,06 SR 14,40 SR
2020-02-06 13,10 SR 14,06 SR
2020-02-05 12,29 SR 13,10 SR
2020-02-04 12,30 SR 12,29 SR
2020-02-03 12,18 SR 12,30 SR
2020-02-02 12,18 SR 12,18 SR
2020-02-01 11,88 SR 12,18 SR
2020-01-31 12,05 SR 11,88 SR
2020-01-30 11,73 SR 12,05 SR
2020-01-29 11,39 SR 11,73 SR
2020-01-28 11,01 SR 11,39 SR
2020-01-27 10,73 SR 11,01 SR
2020-01-26 10,51 SR 10,73 SR
2020-01-25 10,76 SR 10,51 SR
2020-01-24 10,41 SR 10,76 SR
2020-01-23 10,96 SR 10,41 SR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android