Tiền ảo: 6096
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.576.420.653 $ -2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 50.315.910.485 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,40%
XRP 4,97%
okb  (OKB)
OKB (OKB)
$3,25 0,65%
0,01743708 ETH 2,5%
570 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$974.713.592
KL giao dịch trong 24 giờ
$84.276.394
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3,01 / $3,25
Cung lưu thông
300.000.000 / 300.000.000
OKB
USD

Sàn giao dịch OKB

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
3 $
3,2496 USDT
0.15% 319.476 $ 130.012 $
31.775.572 $
9777572,266 OKB
37,70% Gần đây
2
3 $
3,2143 USDT
0.36% 55.798 $ 32.755 $
19.815.124 $
6163475,486 OKB
23,52% Gần đây
3
3 $
0,0003718 BTC
0.03% 402.875 $ 135.955 $
12.731.106 $
3912139,243 OKB
15,11% Gần đây
4
3 $
3,2389 USDT
0.4% 12.483 $ 17.744 $
11.726.207 $
3621620,203 OKB
13,92% Gần đây
5
3 $
0,017391 ETH
0.38% 86.179 $ 29.791 $
6.401.094 $
1976130,251 OKB
7,60% Gần đây
6
3 $
0,017389 ETH
0.58% 94.097 $ 36.234 $
4.488.481 $
1385789,704 OKB
5,33% Gần đây
7
3 $
3,2498 USDT
0.17% 319.434 $ 84.049 $
81.689 $
25134,102 OKB
0,10% Gần đây
8
5 $
1,52 OKB
0.66% 30.529 $ 38.863 $
1.681.880 $
340402,020 ETC
2,00% Gần đây
9
62 $
19,1 OKB
0.52% 19.241 $ 61.933 $
1.327.674 $
21459,500 LTC
1,58% Gần đây
10
3 $
0,0003722 BTC
0.46% 84.707 $ 20.810 $
236.343 $
72558,400 OKB
0,28% Gần đây
11
AEX AEX
3 $
22,7 CNC
0.88% 8.788 $ 13.462 $
1.069.516 $
330640,572 OKB
1,27% Gần đây
12
3 $
3,2552 USDT
0.39% 27.624 $ 30.313 $
258.099 $
79272,800 OKB
0,31% Gần đây
13
0 $
0,085 OKB
1.18% 6.758 $ 25.240 $
468.478 $
1695552,835 XRP
0,56% Gần đây
14
0 $
0,004025 OKB
1.94% 84 $ 4.516 $
845.178 $
64598576,997 WXT
1,00% Gần đây
15
3 $
0,017499 ETH
0.9% 38.868 $ 12.830 $
165.889 $
50904,200 OKB
0,20% Gần đây
16
11 $
3,49 OKB
0.57% 2.128 $ 7.685 $
712.572 $
62812,200 NEO
0,85% Gần đây
17
3 $
3,2491 USDT
0.95% 1.504 $ 754 $
632.508 $
194633,880 OKB
0,75% Gần đây
18
3 $
3,2468 USDT
0.67% 3.515 $ 1.047 $
488.414 $
150392,719 OKB
0,58% Gần đây
19
0 $
0,0059 OKB
1.69% 6.114 $ 17.228 $
3.740 $
194988,669 TRX
0,00% Gần đây
20
71 $
21,8 OKB
0.91% 3.876 $ 7.043 $
120.551 $
1701,200 DASH
0,14% Gần đây
21
37 $
11,4 OKB
1.74% 3.296 $ 8.975 $
33.740 $
910,500 ZEC
0,04% Gần đây
22
0 $
0,081 OKB
2.44% 314 $ 2.291 $
147.407 $
559852,430 IOTA
0,17% Gần đây
23
3 $
3785 KRW
0.92% 93 $ 389 $
42.387 $
13051,676 OKB
0,05% Gần đây
24
3 $
3,2553 USDT
1.32% 238 $ 236 $
2.522 $
774,451 OKB
0,00% Gần đây
25
3 $
0,000373 BTC
1.6% 222 $ 224 $
2.844 $
871,015 OKB
0,00% Gần đây
26
3 $
3,2461 USDT
4.4% 1.480 $ 0 $
7.746.040 $
2385795,110 OKB
9,19% Gần đây
27
3 $
0,0003717 BTC
0.03% 404.413 $ 52.121 $
4.814 $
1479,662 OKB
0,01% Gần đây
28
3 $
3,284 USDK
1.03% 5.498 $ 19.045 $
11.647 $
3584,854 OKB
0,01% khoảng 1 giờ trước
29
3 $
3,2403 USDT
- - -
190.208 $
58689,276 OKB
0,23% Gần đây -
30
3 $
1,06 OKB
0.93% 18.274 $ 50.616 $
881.737 $
257308,810 EOS
1,05% Gần đây
31
0 $
0,00098 OKB
2.02% 0 $ 2.787 $
147 $
46844,187 EGT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
32
3 $
0,017288 ETH
1.82% 234 $ 229 $
23.713 $
7362,934 OKB
0,03% Gần đây -
33
3 $
0,016753 ETH
12.07% 0 $ 0 $
24.033 $
7700,640 OKB
0,03% Gần đây -
34
0 $
0,00079 OKB
2.5% 3 $ 934 $
71 $
28109,493 BLOC
khoảng 3 giờ trước -
35
0 $
0,073 OKB
6.58% 0 $ 0 $
25 $
110,635 AE
khoảng 9 giờ trước -
36
0 $
0,00064 OKB
15.71% 0 $ 0 $
1 $
579,413 SC
1 ngày trước -
37
3 $
3,2164 USDT
7.43% 212 $ 0 $
35 $
11,010 OKB
khoảng 12 giờ trước -
38
6 $
6,1329 USD
73.13% 122 $ 0 $
25 $
4,000 OKB
khoảng 21 giờ trước -
39
1 $
0,0032 ETH
97.64% 0 $ 0 $
2 $
4,000 OKB
khoảng 21 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale