Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 176.736.272.167 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 35.897.021.458 $
Ưu thế:
BTC 52,3%
ETH 10,0%
XRP 7,57%
okb  (OKB)
OKB (OKB)
$1,61 -7,8%
0,00964131 ETH -4,5%
Giá trị vốn hóa thị trường
$484.831.548
KL giao dịch trong 24 giờ
$95.229.381
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,56 / $1,76
Nguồn cung khả dụng
300.000.000 / 1.000.000.000
OKB
USD

Sàn giao dịch OKB

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
2 $
1,6065 USDT
0.06%
59.126.622 $
36590803,686 OKB
61,99% Gần đây
2
2 $
0,0003091 BTC
0.03%
10.497.461 $
6487749,507 OKB
11,01% Gần đây
3
2 $
0,009626 ETH
0.09%
7.468.591 $
4634885,778 OKB
7,84% Gần đây
4
5 $
3,16 OKB
0.32%
3.779.149 $
739123,040 EOS
3,96% Gần đây
5
2 $
0,009657 ETH
0.12%
3.268.739 $
2017524,204 OKB
3,43% Gần đây
6
6 $
3,56 OKB
0.28%
3.155.662 $
547835,650 ETC
3,31% Gần đây
7
75 $
46,4 OKB
0.22%
3.053.113 $
40666,300 LTC
3,20% Gần đây
8
0 $
0,02141 OKB
0.53%
2.149.611 $
62105950,443 BLOC
2,26% Gần đây
9
0 $
0,196 OKB
1.02%
684.040 $
2156925,912 XRP
0,72% Gần đây
10
10 $
6,4 OKB
0.31%
643.622 $
62152,840 NEO
0,67% Gần đây
11
0 $
0,00885 OKB
1.01%
594.691 $
41289204,024 YOU
0,62% Gần đây
12
119 $
73,4 OKB
0.27%
226.555 $
1907,600 DASH
0,24% Gần đây
13
0 $
0,000578 OKB
0.69%
203.422 $
217509985,858 WIN
0,21% Gần đây
14
0 $
0,257 OKB
0.39%
123.348 $
296625,132 HPB
0,13% Gần đây
15
68 $
42,1 OKB
0.24%
70.007 $
1028,600 ZEC
0,07% Gần đây
16
0 $
0,00294 OKB
0.68%
48.501 $
10195620,878 KAN
0,05% Gần đây
17
0 $
0,0352 OKB
0.57%
47.248 $
829569,874 LBA
0,05% Gần đây
18
0 $
0,0044 OKB
2.22%
38.630 $
5442771,824 SDA
0,04% Gần đây
19
0 $
0,000076 OKB
1.3%
37.067 $
301426934,985 CAI
0,04% Gần đây
20
0 $
0,00351 OKB
3.04%
34.350 $
6012054,387 LET
0,04% Gần đây
21
0 $
0,0151 OKB
0.66%
32.608 $
1334607,493 TRX
0,03% Gần đây
22
3 $
1,65 OKB
0.61%
32.462 $
12169,610 QTUM
0,03% Gần đây
23
0 $
0,1175 OKB
1.6%
28.715 $
150159,289 XAS
0,03% Gần đây
24
0 $
0,0152 OKB
1.31%
9.407 $
383041,111 VITE
0,01% Gần đây
25
0 $
0,0448 OKB
0.22%
6.468 $
89222,873 ADA
0,01% Gần đây
26
0 $
0,185 OKB
0.54%
2.871 $
9559,596 IOTA
0,00% Gần đây
27
1 $
0,334 OKB
0.6%
2.784 $
5130,571 AE
0,00% khoảng 2 giờ trước
28
0 $
0,00173 OKB
20.64%
1.385 $
492018,563 SC
0,00% Gần đây
29
25 $
15,2 OKB
5.0%
452 $
18,300 DCR
0,00% khoảng 2 giờ trước
30
0 $
0,00452 OKB
3.79%
291 $
39860,230 ZCO
0,00% Gần đây
31
2 $
1,6015 USDT
0.07%
68 $
42,177 OKB
0,00% Gần đây
32
2 $
0,0003082 BTC
0.1%
66 $
41,031 OKB
0,00% Gần đây
33
0 $
0,00046 OKB
14.81%
5.133 $
6867603,441 EGT
khoảng 5 giờ trước
34
0 $
0,00453 OKB
2.55%
403 $
55107,631 ORS
khoảng 4 giờ trước
35
1 $
0,725 OKB
7.53%
32 $
27,584 NAS
khoảng 7 giờ trước
36
3 $
1,55 OKB
12.07%
23 $
8,620 WAVES
khoảng 14 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale