🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
okcash  (OK)
OKCash (OK)
DOT0,00574130 -7.7%
0,00000159 BTC -3.8%
1.496 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
DOT447.499,90296681
KL giao dịch trong 24 giờ
DOT1.533,92817828
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
DOT0,00572261 / DOT0,00615599
Cung lưu thông
77.944.007 / 105.000.000
OK
DOT

OKCash - Polkadot Biểu đồ (OK/DOT)

Tỷ lệ chuyển đổi từ OKCash sang DOT cho ngày hôm nay là DOT0,00574130. Nó có nguồn cung lưu hành là 80 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là DOT1.533,92817828

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.5%
-7.7%
-12.2%
-13.3%
66.0%
42.2%

We're indexing our data. Come back later!

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android