🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0,05784414 4.7%
0,00000117 BTC 3.0%
1.600 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.604.067
KL giao dịch trong 24 giờ
$10.108,89
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05453743 / $0,05893415
Cung lưu thông
79.594.360 / 105.000.000
OK
USD

OKCash PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-07 222.689.289 ₱ 469.555 ₱ 2,79 ₱ N/A
2021-03-06 215.174.524 ₱ 724.745 ₱ 2,69 ₱ 2,79 ₱
2021-03-05 210.713.535 ₱ 289.128 ₱ 2,65 ₱ 2,69 ₱
2021-03-04 218.978.661 ₱ 846.261 ₱ 2,69 ₱ 2,65 ₱
2021-03-03 201.863.697 ₱ 792.957 ₱ 2,55 ₱ 2,69 ₱
2021-03-02 223.892.238 ₱ 601.308 ₱ 2,82 ₱ 2,55 ₱
2021-03-01 206.195.044 ₱ 589.576 ₱ 2,58 ₱ 2,82 ₱
2021-02-28 212.429.972 ₱ 338.153 ₱ 2,69 ₱ 2,58 ₱
2021-02-27 220.208.948 ₱ 1.343.660 ₱ 2,78 ₱ 2,69 ₱
2021-02-26 234.956.785 ₱ 302.530 ₱ 2,91 ₱ 2,78 ₱
2021-02-25 230.612.706 ₱ 757.304 ₱ 2,91 ₱ 2,91 ₱
2021-02-24 228.107.305 ₱ 776.200 ₱ 2,88 ₱ 2,91 ₱
2021-02-23 257.177.710 ₱ 856.350 ₱ 3,26 ₱ 2,88 ₱
2021-02-22 291.591.277 ₱ 1.517.787 ₱ 3,67 ₱ 3,26 ₱
2021-02-21 280.737.863 ₱ 951.655 ₱ 3,54 ₱ 3,67 ₱
2021-02-20 284.817.772 ₱ 1.584.415 ₱ 3,58 ₱ 3,54 ₱
2021-02-19 238.739.565 ₱ 933.288 ₱ 3,06 ₱ 3,58 ₱
2021-02-18 242.168.539 ₱ 1.917.915 ₱ 3,05 ₱ 3,06 ₱
2021-02-17 246.565.596 ₱ 1.480.956 ₱ 3,11 ₱ 3,05 ₱
2021-02-16 242.308.398 ₱ 1.468.564 ₱ 3,06 ₱ 3,11 ₱
2021-02-15 253.642.779 ₱ 1.414.704 ₱ 3,20 ₱ 3,06 ₱
2021-02-14 252.599.501 ₱ 2.218.495 ₱ 3,19 ₱ 3,20 ₱
2021-02-13 260.264.527 ₱ 1.430.163 ₱ 3,23 ₱ 3,19 ₱
2021-02-12 235.379.358 ₱ 3.401.447 ₱ 2,97 ₱ 3,23 ₱
2021-02-11 212.028.127 ₱ 3.533.870 ₱ 2,62 ₱ 2,97 ₱
2021-02-10 233.108.189 ₱ 9.630.413 ₱ 2,95 ₱ 2,62 ₱
2021-02-09 162.832.837 ₱ 1.664.681 ₱ 2,07 ₱ 2,95 ₱
2021-02-08 147.301.550 ₱ 457.823 ₱ 1,87 ₱ 2,07 ₱
2021-02-07 153.177.823 ₱ 846.340 ₱ 1,93 ₱ 1,87 ₱
2021-02-06 149.175.177 ₱ 1.199.766 ₱ 1,87 ₱ 1,93 ₱
2021-02-05 144.995.736 ₱ 624.525 ₱ 1,81 ₱ 1,87 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android