🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0,05840341 0.6%
0,00000113 BTC -2.5%
1.600 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.626.621
KL giao dịch trong 24 giờ
$12.700,50
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05411435 / $0,05828998
Cung lưu thông
79.627.596 / 105.000.000
OK
USD

OKCash THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-03-08 137.628.995 ฿ 424.495 ฿ 1,73 ฿ N/A
2021-03-07 139.960.631 ฿ 295.116 ฿ 1,76 ฿ 1,73 ฿
2021-03-06 135.237.587 ฿ 455.504 ฿ 1,69 ฿ 1,76 ฿
2021-03-05 131.995.743 ฿ 181.003 ฿ 1,66 ฿ 1,69 ฿
2021-03-04 136.908.940 ฿ 529.250 ฿ 1,68 ฿ 1,66 ฿
2021-03-03 125.925.707 ฿ 495.050 ฿ 1,59 ฿ 1,68 ฿
2021-03-02 139.285.636 ฿ 374.080 ฿ 1,75 ฿ 1,59 ฿
2021-03-01 128.683.973 ฿ 367.570 ฿ 1,61 ฿ 1,75 ฿
2021-02-28 132.803.919 ฿ 211.402 ฿ 1,68 ฿ 1,61 ฿
2021-02-27 137.667.068 ฿ 840.010 ฿ 1,74 ฿ 1,68 ฿
2021-02-26 145.205.811 ฿ 187.073 ฿ 1,80 ฿ 1,74 ฿
2021-02-25 142.586.611 ฿ 468.137 ฿ 1,80 ฿ 1,80 ฿
2021-02-24 140.977.395 ฿ 479.589 ฿ 1,78 ฿ 1,80 ฿
2021-02-23 158.441.452 ฿ 527.510 ฿ 2,01 ฿ 1,78 ฿
2021-02-22 180.256.539 ฿ 938.601 ฿ 2,27 ฿ 2,01 ฿
2021-02-21 173.602.197 ฿ 588.483 ฿ 2,19 ฿ 2,27 ฿
2021-02-20 176.125.138 ฿ 979.768 ฿ 2,21 ฿ 2,19 ฿
2021-02-19 147.918.423 ฿ 578.248 ฿ 1,89 ฿ 2,21 ฿
2021-02-18 150.084.830 ฿ 1.189.613 ฿ 1,89 ฿ 1,89 ฿
2021-02-17 152.792.407 ฿ 917.723 ฿ 1,93 ฿ 1,89 ฿
2021-02-16 151.068.366 ฿ 915.583 ฿ 1,91 ฿ 1,93 ฿
2021-02-15 157.683.397 ฿ 879.486 ฿ 1,99 ฿ 1,91 ฿
2021-02-14 156.923.419 ฿ 1.378.205 ฿ 1,98 ฿ 1,99 ฿
2021-02-13 161.685.208 ฿ 888.532 ฿ 2,01 ฿ 1,98 ฿
2021-02-12 146.287.848 ฿ 2.113.373 ฿ 1,85 ฿ 2,01 ฿
2021-02-11 131.955.601 ฿ 2.198.737 ฿ 1,63 ฿ 1,85 ฿
2021-02-10 145.192.663 ฿ 5.998.353 ฿ 1,84 ฿ 1,63 ฿
2021-02-09 101.566.219 ฿ 1.038.128 ฿ 1,29 ฿ 1,84 ฿
2021-02-08 91.968.493 ฿ 286.389 ฿ 1,17 ฿ 1,29 ฿
2021-02-07 95.637.202 ฿ 528.416 ฿ 1,21 ฿ 1,17 ฿
2021-02-06 93.138.134 ฿ 749.079 ฿ 1,17 ฿ 1,21 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android