Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.861.652.624 $ 0,73%
Lưu lượng 24 giờ: 63.711.638.180 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,8%
XRP 6,83%
okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0,04044589 23%
0,00000507 BTC 23%
1.354 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.016.153
KL giao dịch trong 24 giờ
$266.288
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03046849 / $0,04719674
Nguồn cung khả dụng
74.572.560 / 105.000.000
OK
USD

Sàn giao dịch OKCash

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000507 BTC
0.39% 2.299 $ 530 $
131.681 $
3255580,161 OK
49,45% Gần đây
2
0 $
0,00000507 BTC
0.39% 2.299 $ 530 $
131.680 $
3255580,161 OK
49,45% Gần đây
3
0 $
0,036163 EUR
10.63% - -
2.930 $
72650,523 OK
1,10% Gần đây -
4
0 $
0,0000045 BTC
36.93% - -
33 $
939,602 OK
khoảng 4 giờ trước -
5
0 $
0,0000051 BTC
3.23% - -
16 $
392,157 OK
khoảng 4 giờ trước -
6
0 $
11,47605263 DOGE
19.39% - -
0 $
8,980 OK
khoảng 4 giờ trước -
7
0 $
0,0000055 BTC
32.41% - -
2.048 $
47086,842 OK
khoảng 5 giờ trước -
8
0 $
0,0000017 BTC
8.56% - -
27 $
2000,320 OK
6 ngày trước
9
0 $
0,0001324 ETH
11.69% - -
2 $
45,552 OK
khoảng 6 giờ trước -
10
0 $
8,5 DOGE
40.0% - -
1 $
32,875 OK
7 ngày trước
11
0 $
0,00000505 BTC
- - -
65 $
1631,998 OK
khoảng 4 giờ trước -
12
0 $
14,44212508 DOGE
4.77% - -
0 $
7,087 OK
khoảng 4 giờ trước -
13
0 $
0,19208612 USDT
99.96% - -
0 $
0,562 OK
khoảng 4 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale