Tiền ảo: 4391
Sàn giao dịch: 315
Giá trị vốn hóa thị trường: 175.371.644.152 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 41.084.817.741 $
Ưu thế:
BTC 54,4%
ETH 9,81%
XRP 7,13%
okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0,02124552 -21%
0,00000393 BTC -20%
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.580.635
KL giao dịch trong 24 giờ
$878.322
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02064473 / $0,03027978
Nguồn cung khả dụng
74.466.709 / 105.000.000
OK
USD

Sàn giao dịch OKCash

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,00000393 BTC
-
437.401 $
20603355,933 OK
49,85% Gần đây
2
0 $
0,00000393 BTC
0.75%
437.401 $
20603355,933 OK
49,85% Gần đây
3
0 $
0,00000344 BTC
14.89%
1.291 $
69409,027 OK
0,15% Gần đây
4
0 $
0,0191405 EUR
11.63%
1.180 $
55328,065 OK
0,13% Gần đây
5
0 $
0,00000412 BTC
0.96%
145 $
6508,817 OK
0,02% Gần đây
6
0 $
0,00034683 LTC
17.06%
29 $
1174,382 OK
0,00% Gần đây
7
0 $
0,000004 BTC
-
17 $
786,191 OK
0,00% Gần đây
8
0 $
0,00000393 BTC
2.29%
16 $
763,359 OK
0,00% khoảng 3 giờ trước
9
0 $
0,00000368 BTC
6.95%
16 $
814,274 OK
0,00% Gần đây
10
0 $
8,45223568 DOGE
2.42%
1 $
57,529 OK
0,00% khoảng 1 giờ trước
11
0 $
9,63079815 DOGE
19.59%
1 $
27,000 OK
0,00% khoảng 2 giờ trước
12
0 $
0,00011132 ETH
-
0 $
3,116 OK
0,00% Gần đây
13
0 $
0,00001291 ETH
10.24%
0 $
31,921 OK
0,00% Gần đây
14
0 $
0,03118105 USD
-
0 $
0,000 OK
0,00% Gần đây
15
0 $
0,00013711 ETH
10.72%
6 $
275,660 OK
khoảng 9 giờ trước
16
0 $
13,08879169 DOGE
18.58%
0 $
5,614 OK
khoảng 3 giờ trước
17
0 $
0,19208612 USDT
34.91%
0 $
0,000 OK
khoảng 5 giờ trước
18
0 $
0,00041461 LTC
19.65%
0 $
0,000 OK
khoảng 4 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale