🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
okcash  (OK)
OKCash (OK)
YFI0,00000135 3.3%
0,00000166 BTC 0.6%
1.495 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
YFI106,00933323
KL giao dịch trong 24 giờ
YFI0,65380721
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
YFI0,00000109 / YFI0,00000143
Cung lưu thông
77.862.979 / 105.000.000
OK
YFI

OKCash - Yearn.finance Biểu đồ (OK/YFI)

Tỷ lệ chuyển đổi từ OKCash sang YFI cho ngày hôm nay là YFI0,00000135. Nó có nguồn cung lưu hành là 80 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là YFI0,65380721

1h
24h
7d
14d
30d
1y
3.7%
3.3%
-7.0%
47.5%
74.5%
48.7%

We're indexing our data. Come back later!

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android