Tiền ảo: 4389
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 184.223.212.233 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 98.513.433.570 $
Ưu thế:
BTC 53,5%
ETH 9,90%
XRP 7,37%
omisego  (OMG)
OmiseGO (OMG)
$1,81 -3,7%
0,01047354 ETH -3,8%
Giá trị vốn hóa thị trường
$253.196.276
KL giao dịch trong 24 giờ
$125.398.069
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,80 / $1,88
Nguồn cung khả dụng
140.245.398 / 140.245.398
OMG
USD

Sàn giao dịch OmiseGO

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
2 $
1,7958 USDT
1.16%
25.151.645 $
13947083,051 OMG
20,05% Gần đây
2
ZB ZB
2 $
0,0003236 BTC
0.11%
14.409.172 $
7986688,380 OMG
11,49% Gần đây
3
2 $
1,7954 USDT
-
10.165.885 $
5639318,811 OMG
8,11% Gần đây
4
2 $
0,000327 BTC
-
8.666.018 $
4753817,032 OMG
6,91% Gần đây
5
2 $
12,4424 CNZ
2.04%
7.700.899 $
4269666,623 OMG
6,14% Gần đây
6
2 $
0,010423 ETH
-
7.533.889 $
4182876,546 OMG
6,01% Gần đây
7
2 $
0,0003238 BTC
-
6.631.637 $
3674882,176 OMG
5,29% Gần đây
8
2 $
1,7958 USDT
0.12%
4.610.281 $
2556657,191 OMG
3,68% Gần đây
9
JEX JEX
2 $
1,7956 USDT
0.1%
4.604.890 $
2554710,053 OMG
3,67% Gần đây
10
2 $
1,7981 USDT
0.26%
3.710.797 $
2055820,880 OMG
2,96% Gần đây
11
2 $
1,7944 USDT
1.1%
2.512.463 $
1394526,079 OMG
2,00% Gần đây
12
2 $
0,000328 BTC
1.52%
1.962.042 $
1073331,940 OMG
1,56% Gần đây
13
2 $
0,010422 ETH
2.25%
1.701.858 $
946033,380 OMG
1,36% Gần đây
14
2 $
1,8267 USDT
1.4%
1.636.810 $
892277,000 OMG
1,30% Gần đây
15
2 $
5,608 XRP
0.32%
1.590.222 $
877289,620 OMG
1,27% Gần đây
16
2 $
0,000324 BTC
0.62%
1.253.411 $
693890,623 OMG
1,00% Gần đây
17
2 $
0,000326 BTC
3.9%
1.231.688 $
677787,120 OMG
0,98% Gần đây
18
2 $
0,01044 ETH
-
1.190.506 $
659902,190 OMG
0,95% Gần đây
19
2 $
0,000325 BTC
0.31%
1.171.685 $
646752,240 OMG
0,93% Gần đây
20
2 $
1,7795 USDT
2.09%
1.155.781 $
646874,600 OMG
0,92% Gần đây
21
2 $
0,000324 BTC
-
1.129.232 $
625242,170 OMG
0,90% Gần đây
22
2 $
0,000324 BTC
-
961.686 $
532390,956 OMG
0,77% Gần đây
23
2 $
0,000324 BTC
0.62%
961.523 $
532383,944 OMG
0,77% Gần đây
24
2 $
0,000324 BTC
23.6%
882.401 $
488575,130 OMG
0,70% Gần đây
25
2 $
1,7948 USDT
12.36%
872.630 $
484160,140 OMG
0,70% Gần đây
26
2 $
1,7961 USDT
0.3%
741.176 $
410929,842 OMG
0,59% Gần đây
27
2 $
1,7972 USDT
0.79%
680.617 $
377257,621 OMG
0,54% Gần đây
28
2 $
0,000324 BTC
2.27%
597.647 $
330853,072 OMG
0,48% Gần đây
29
6x 6x
2 $
0,010419 ETH
3.61%
587.736 $
326508,116 OMG
0,47% Gần đây
30
2 $
0,010419 ETH
0.03%
583.524 $
324071,829 OMG
0,47% Gần đây
31
2 $
0,00032362 BTC
1.3%
539.980 $
299279,903 OMG
0,43% Gần đây
32
2 $
0,000325 BTC
0.31%
512.057 $
282705,737 OMG
0,41% Gần đây
33
2 $
0,000324 BTC
0.31%
463.302 $
256501,227 OMG
0,37% Gần đây
34
2 $
1,8197 USD
0.34%
425.796 $
233992,378 OMG
0,34% Gần đây
35
2 $
1,8 USDT
0.56%
413.288 $
228643,480 OMG
0,33% Gần đây
36
2 $
0,00032245 BTC
3.16%
361.386 $
200100,000 OMG
0,29% khoảng 3 giờ trước
37
2 $
0,01045778 ETH
2.83%
358.642 $
198819,080 OMG
0,29% Gần đây
38
2 $
1,7969 USDT
0.32%
326.448 $
180938,964 OMG
0,26% Gần đây
39
2 $
0,010424 ETH
1.17%
316.389 $
175841,439 OMG
0,25% Gần đây
40
2 $
0,0003235 BTC
1.0%
294.902 $
163521,052 OMG
0,24% Gần đây
41
2 $
0,00032393 BTC
0.0%
270.299 $
149623,620 OMG
0,22% Gần đây
42
6x 6x
2 $
1,8201 USDX
0.94%
262.822 $
145638,094 OMG
0,21% Gần đây
43
2 $
0,010534 ETH
2.42%
245.063 $
134979,890 OMG
0,20% Gần đây
44
2 $
0,0104909 ETH
0.48%
240.423 $
132858,730 OMG
0,19% Gần đây
45
2 $
0,01034783 ETH
3.69%
199.161 $
111000,000 OMG
0,16% khoảng 3 giờ trước
46
ZB ZB
2 $
12,478 QC
0.01%
194.585 $
107552,760 OMG
0,15% Gần đây
47
2 $
0,010452 ETH
0.28%
189.905 $
105144,360 OMG
0,15% Gần đây
48
2 $
0,01058 ETH
1.06%
188.749 $
103239,720 OMG
0,15% Gần đây
49
2 $
1,81216313 USDT
-
186.759 $
102643,358 OMG
0,15% Gần đây
50
2 $
0,000324 BTC
0.31%
177.022 $
97983,028 OMG
0,14% Gần đây
51
2 $
1,7969 USDT
0.22%
174.959 $
96993,611 OMG
0,14% Gần đây
52
2 $
0,00032364 BTC
-
165.143 $
91523,684 OMG
0,13% Gần đây
53
2 $
0,01042901 ETH
0.88%
150.420 $
83458,920 OMG
0,12% Gần đây
54
2 $
0,00032833 BTC
48.87%
123.926 $
67651,031 OMG
0,10% Gần đây
55
2 $
0,010407 ETH
0.34%
104.567 $
58157,676 OMG
0,08% Gần đây
56
2 $
0,010422 ETH
0.27%
102.507 $
56930,054 OMG
0,08% Gần đây
57
2 $
0,00032409 BTC
-
92.938 $
51455,747 OMG
0,07% Gần đây
58
2 $
0,00032409 BTC
0.19%
92.975 $
51455,747 OMG
0,07% Gần đây
59
ZB ZB
2 $
1,7991 USDT
0.01%
90.432 $
50048,800 OMG
0,07% Gần đây
60
2 $
0,000325 BTC
-
90.252 $
49827,906 OMG
0,07% Gần đây
61
2 $
0,01045413 ETH
-
89.434 $
49561,856 OMG
0,07% Gần đây
62
2 $
0,010422 ETH
0.87%
78.299 $
43485,920 OMG
0,06% Gần đây
63
2 $
0,01045 ETH
-
74.860 $
41463,891 OMG
0,06% Gần đây
64
2 $
0,00032443 BTC
0.29%
73.261 $
40518,277 OMG
0,06% Gần đây
65
2 $
0,01041655 ETH
-0.15%
72.514 $
40281,633 OMG
0,06% Gần đây
66
2 $
0,00032409 BTC
4.96%
59.901 $
33157,313 OMG
0,05% Gần đây
67
2 $
5,5957 XRP
0.76%
59.434 $
32852,390 OMG
0,05% Gần đây
68
2 $
0,1247 LONG
0.96%
58.636 $
32446,000 OMG
0,05% Gần đây
69
2 $
0,1247 DRG
0.96%
58.590 $
32446,000 OMG
0,05% Gần đây
70
2 $
1,802 USDT
2.0%
56.942 $
31466,780 OMG
0,05% Gần đây
71
2 $
0,010422 ETH
-
55.928 $
31061,734 OMG
0,04% Gần đây
72
2 $
1,8 USDT
-
53.447 $
29557,607 OMG
0,04% Gần đây
73
2 $
1,80639 USD
0.0%
51.761 $
28654,430 OMG
0,04% Gần đây
74
2 $
1,81216313 USD
-
51.003 $
28144,729 OMG
0,04% Gần đây
75
2 $
0,010499 ETH
-1.14%
43.924 $
24250,540 OMG
0,03% Gần đây
76
2 $
0,010418 ETH
0.83%
38.166 $
21198,561 OMG
0,03% Gần đây
77
2 $
0,00032424 BTC
0.4%
30.069 $
16639,986 OMG
0,02% Gần đây
78
2 $
0,000325 BTC
-
29.206 $
16124,986 OMG
0,02% Gần đây
79
2 $
1,7987 USDT
-
29.107 $
16114,962 OMG
0,02% Gần đây
80
2 $
0,000324 BTC
1.35%
28.895 $
15997,455 OMG
0,02% Gần đây
81
2 $
0,07797 BNB
0.52%
28.263 $
15678,488 OMG
0,02% Gần đây
82
2 $
0,000324 BTC
-
25.755 $
14263,188 OMG
0,02% Gần đây
83
2 $
0,010422 ETH
-
24.046 $
13354,553 OMG
0,02% Gần đây
84
2 $
0,0003222 BTC
0.8%
23.913 $
13312,465 OMG
0,02% Gần đây
85
2 $
0,01041 ETH
0.38%
23.591 $
13117,140 OMG
0,02% Gần đây
86
2 $
1,802 USDT
0.83%
21.910 $
12107,942 OMG
0,02% Gần đây
87
2 $
0,010499 ETH
0.37%
20.042 $
11072,989 OMG
0,02% Gần đây
88
2 $
0,00032387 BTC
11.63%
19.221 $
10644,650 OMG
0,02% Gần đây
89
2 $
1,8313148 USD
0.56%
17.942 $
9797,178 OMG
0,01% Gần đây
90
2 $
0,000325 BTC
3.28%
17.190 $
9489,070 OMG
0,01% Gần đây
91
2 $
0,01046115 ETH
0.77%
15.759 $
8727,642 OMG
0,01% Gần đây
92
2 $
0,0003247 BTC
0.06%
12.618 $
6970,734 OMG
0,01% Gần đây
93
2 $
1,79870973 USDT
-
11.902 $
6589,053 OMG
0,01% Gần đây
94
2 $
1,79870973 USDT
0.58%
11.900 $
6589,053 OMG
0,01% Gần đây
95
2 $
0,01048614 ETH
3.29%
10.818 $
5969,212 OMG
0,01% Gần đây
96
2 $
0,0105024394088193 ETH
-
10.230 $
5638,218 OMG
0,01% Gần đây
97
2 $
0,0003235 BTC
-
9.881 $
5478,730 OMG
0,01% Gần đây
98
2 $
0,0003236 BTC
0.44%
8.366 $
4637,383 OMG
0,01% Gần đây
99
2 $
0,0105 ETH
-
6.593 $
3632,989 OMG
0,01% Gần đây
100
2 $
0,000325 BTC
0.62%
6.434 $
3549,120 OMG
0,01% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale