Tiền ảo: 6284
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 194.229.590.801 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 39.204.495.378 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,96%
XRP 4,90%
omni  (OMNI)
Omni (OMNI)
$2,87 4,0%
0,00040049 BTC 4,8%
1.191 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.771.321
KL giao dịch trong 24 giờ
$265,42
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$2,75 / $3,05
Cung lưu thông
618.140 / 618.140
OMNI
USD

Omni (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-12 857,80 Ft N/A
2019-12-11 824,07 Ft 857,80 Ft
2019-12-10 921,54 Ft 824,07 Ft
2019-12-09 923,36 Ft 921,54 Ft
2019-12-08 970,81 Ft 923,36 Ft
2019-12-07 977,14 Ft 970,81 Ft
2019-12-06 975,49 Ft 977,14 Ft
2019-12-05 949,28 Ft 975,49 Ft
2019-12-04 1.002,18 Ft 949,28 Ft
2019-12-03 1.080,36 Ft 1.002,18 Ft
2019-12-02 1.075,48 Ft 1.080,36 Ft
2019-12-01 1.139,49 Ft 1.075,48 Ft
2019-11-30 1.087,59 Ft 1.139,49 Ft
2019-11-29 988,96 Ft 1.087,59 Ft
2019-11-28 1.012,03 Ft 988,96 Ft
2019-11-27 964,83 Ft 1.012,03 Ft
2019-11-26 1.022,30 Ft 964,83 Ft
2019-11-25 987,75 Ft 1.022,30 Ft
2019-11-24 1.134,87 Ft 987,75 Ft
2019-11-23 1.067,81 Ft 1.134,87 Ft
2019-11-22 1.135,79 Ft 1.067,81 Ft
2019-11-21 1.217,95 Ft 1.135,79 Ft
2019-11-20 1.199,74 Ft 1.217,95 Ft
2019-11-19 1.211,34 Ft 1.199,74 Ft
2019-11-18 1.367,23 Ft 1.211,34 Ft
2019-11-17 1.308,42 Ft 1.367,23 Ft
2019-11-16 1.353,31 Ft 1.308,42 Ft
2019-11-15 1.453,59 Ft 1.353,31 Ft
2019-11-14 1.414,84 Ft 1.453,59 Ft
2019-11-13 1.316,60 Ft 1.414,84 Ft
2019-11-12 904,97 Ft 1.316,60 Ft