Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
ontology gas  (ONG)
Ontology Gas (ONG)
$0,122423 3.5%
0,00000946 BTC 1.9%
0,21670378 ONT
752 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.922.577
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,117223 / $0,128676
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
ONG
USD

Ontology Gas MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 0,00000000 RM 14.554.794 RM 0,488170 RM N/A
2020-10-21 0,00000000 RM 15.421.708 RM 0,472126 RM 0,488170 RM
2020-10-20 0,00000000 RM 18.137.443 RM 0,496681 RM 0,472126 RM
2020-10-19 0,00000000 RM 15.046.010 RM 0,504906 RM 0,496681 RM
2020-10-18 0,00000000 RM 20.148.052 RM 0,508405 RM 0,504906 RM
2020-10-17 0,00000000 RM 16.744.166 RM 0,494380 RM 0,508405 RM
2020-10-16 0,00000000 RM 16.542.087 RM 0,507493 RM 0,494380 RM
2020-10-15 0,00000000 RM 13.828.110 RM 0,502277 RM 0,507493 RM
2020-10-14 0,00000000 RM 15.073.749 RM 0,511112 RM 0,502277 RM
2020-10-13 0,00000000 RM 16.528.333 RM 0,518310 RM 0,511112 RM
2020-10-12 0,00000000 RM 25.760.853 RM 0,523361 RM 0,518310 RM
2020-10-11 0,00000000 RM 26.577.402 RM 0,529538 RM 0,523361 RM
2020-10-10 0,00000000 RM 17.618.628 RM 0,529882 RM 0,529538 RM
2020-10-09 0,00000000 RM 21.467.353 RM 0,501025 RM 0,529882 RM
2020-10-08 0,00000000 RM 12.600.513 RM 0,482471 RM 0,501025 RM
2020-10-07 0,00000000 RM 28.059.419 RM 0,465356 RM 0,482471 RM
2020-10-06 0,00000000 RM 15.224.170 RM 0,502462 RM 0,465356 RM
2020-10-05 0,00000000 RM 16.149.312 RM 0,509907 RM 0,502462 RM
2020-10-04 0,00000000 RM 18.142.270 RM 0,529638 RM 0,509907 RM
2020-10-03 0,00000000 RM 35.742.595 RM 0,536099 RM 0,529638 RM
2020-10-02 0,00000000 RM 221.711.833 RM 0,593169 RM 0,536099 RM
2020-10-01 0,00000000 RM 25.987.388 RM 0,560995 RM 0,593169 RM
2020-09-30 0,00000000 RM 25.547.929 RM 0,526679 RM 0,560995 RM
2020-09-29 0,00000000 RM 23.317.187 RM 0,500702 RM 0,526679 RM
2020-09-28 0,00000000 RM 21.836.006 RM 0,499836 RM 0,500702 RM
2020-09-27 0,00000000 RM 25.388.828 RM 0,512261 RM 0,499836 RM
2020-09-26 0,00000000 RM 24.481.934 RM 0,503096 RM 0,512261 RM
2020-09-25 0,00000000 RM 24.283.210 RM 0,493893 RM 0,503096 RM
2020-09-24 0,00000000 RM 23.558.454 RM 0,466849 RM 0,493893 RM
2020-09-23 0,00000000 RM 41.620.326 RM 0,500406 RM 0,466849 RM
2020-09-22 0,00000000 RM 31.038.859 RM 0,493856 RM 0,500406 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android