onix  (ONX)
Onix (ONX)
$0,000377129480 -9.4%
0,00000001 BTC -9.9%
344 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$47.168
KL giao dịch trong 24 giờ
$3,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,000322431747 / $0,000416099641
Cung lưu thông
125.070.163 / 103.181.030

Onix BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-22 1.352.719 μBTC 272,31 μBTC 0,01081568 μBTC N/A
2021-06-21 1.283.900 μBTC 488,21 μBTC 0,01026544 μBTC 0,01081568 μBTC
2021-06-20 1.283.900 μBTC 488,21 μBTC 0,01026544 μBTC 0,01026544 μBTC
2021-06-19 922.419 μBTC 0,860961 μBTC 0,00737521 μBTC 0,01026544 μBTC
2021-06-18 922.419 μBTC 0,860961 μBTC 0,00737521 μBTC 0,00737521 μBTC
2021-06-17 1.053.674 μBTC 12,52 μBTC 0,00842467 μBTC 0,00737521 μBTC
2021-06-16 1.053.674 μBTC 12,52 μBTC 0,00842467 μBTC 0,00842467 μBTC
2021-06-15 936.445 μBTC 2,67 μBTC 0,00748735 μBTC 0,00842467 μBTC
2021-06-14 936.445 μBTC 2,67 μBTC 0,00748735 μBTC 0,00748735 μBTC
2021-06-13 1.582.138 μBTC 39,88 μBTC 0,01291112 μBTC 0,00748735 μBTC
2021-06-12 2.606.609 μBTC 8,60 μBTC 0,02086118 μBTC 0,01291112 μBTC
2021-06-11 2.643.936 μBTC 95,18 μBTC 0,02113962 μBTC 0,02086118 μBTC
2021-06-10 1.676.543 μBTC 712,66 μBTC 0,02093470 μBTC 0,02113962 μBTC
2021-06-09 1.066.977 μBTC 613,34 μBTC 0,00853100 μBTC 0,02093470 μBTC
2021-06-08 1.066.977 μBTC 613,24 μBTC 0,00853103 μBTC 0,00853100 μBTC
2021-06-07 953.056 μBTC 10,44 μBTC 0,00762017 μBTC 0,00853103 μBTC
2021-06-06 1.662.290 μBTC 3,23 μBTC 0,01329086 μBTC 0,00762017 μBTC
2021-06-05 1.662.290 μBTC 3,23 μBTC 0,01329086 μBTC 0,01329086 μBTC
2021-06-04 1.536.468 μBTC 6,14 μBTC 0,01228485 μBTC 0,01329086 μBTC
2021-06-03 1.109.542 μBTC 1.410,51 μBTC 0,01130078 μBTC 0,01228485 μBTC
2021-06-02 1.109.542 μBTC 1.410,51 μBTC 0,01130078 μBTC 0,01130078 μBTC
2021-06-01 1.157.697 μBTC 2,74 μBTC 0,00925638 μBTC 0,01130078 μBTC
2021-05-31 1.683.847 μBTC 0,897814 μBTC 0,01346322 μBTC 0,00925638 μBTC
2021-05-30 1.683.847 μBTC 0,897814 μBTC 0,01346322 μBTC 0,01346322 μBTC
2021-05-29 954.576 μBTC 10,06 μBTC 0,00857675 μBTC 0,01346322 μBTC
2021-05-28 954.576 μBTC 10,06 μBTC 0,00857675 μBTC 0,00857675 μBTC
2021-05-26 1.631.811 μBTC 1.729,60 μBTC 0,01000316 μBTC 0,00857675 μBTC
2021-05-25 1.250.664 μBTC 6.659,35 μBTC 0,01000000 μBTC 0,01000316 μBTC
2021-05-24 1.250.298 μBTC 2.120,67 μBTC 0,00999678 μBTC 0,01000000 μBTC
2021-05-23 1.205.656 μBTC 664,14 μBTC 0,00963984 μBTC 0,00999678 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android