🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
onix  (ONX)
Onix (ONX)
$0,00056321 28.0%
0,00000001 BTC 24.3%
333 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$70.441
KL giao dịch trong 24 giờ
$104,59
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00044003 / $0,00068825
Cung lưu thông
125.070.163 / 103.181.030
ONX
USD

Onix LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-08 1.652 LINK 1,166248 LINK 0,00001231 LINK N/A
2021-05-07 2.105 LINK 0,00002846 LINK 0,00001410 LINK 0,00001231 LINK
2021-05-06 1.614 LINK 3,475172 LINK 0,00001255 LINK 0,00001410 LINK
2021-05-05 1.313 LINK 1,988680 LINK 0,00001289 LINK 0,00001255 LINK
2021-05-04 1.485 LINK 0,63783038 LINK 0,00001184 LINK 0,00001289 LINK
2021-05-03 844,512 LINK 0,00665637 LINK 0,00000666 LINK 0,00001184 LINK
2021-05-02 2.038 LINK 0,02046793 LINK 0,00001629 LINK 0,00000666 LINK
2021-05-01 884,324 LINK 0,00471668 LINK 0,00001144 LINK 0,00001629 LINK
2021-04-30 884,324 LINK 0,00471668 LINK 0,00001144 LINK 0,00001144 LINK
2021-04-29 924,409 LINK 0,00019325 LINK 0,00000739 LINK 0,00001144 LINK
2021-04-28 930,523 LINK 0,02389583 LINK 0,00000744 LINK 0,00000739 LINK
2021-04-27 1.610 LINK 0,02183195 LINK 0,00001288 LINK 0,00000744 LINK
2021-04-26 1.721 LINK 0,13763778 LINK 0,00001376 LINK 0,00001288 LINK
2021-04-25 3.105 LINK 0,05089863 LINK 0,00001365 LINK 0,00001376 LINK
2021-04-24 1.619 LINK 0,00035027 LINK 0,00002482 LINK 0,00001365 LINK
2021-04-23 1.513 LINK 0,00041844 LINK 0,00000546 LINK 0,00002482 LINK
2021-04-22 2.241 LINK 0,05146148 LINK 0,00001792 LINK 0,00000546 LINK
2021-04-21 1.479 LINK 0,17026123 LINK 0,00001805 LINK 0,00001792 LINK
2021-04-20 2.174 LINK 9,959708 LINK 0,00001550 LINK 0,00001805 LINK
2021-04-19 2.108 LINK 0,36209535 LINK 0,00001698 LINK 0,00001550 LINK
2021-04-18 1.723 LINK 0,32067499 LINK 0,00001399 LINK 0,00001698 LINK
2021-04-17 1.672 LINK 0,84404847 LINK 0,00001333 LINK 0,00001399 LINK
2021-04-16 1.336 LINK 0,00027764 LINK 0,00001068 LINK 0,00001333 LINK
2021-04-15 1.872 LINK 0,53335162 LINK 0,00001487 LINK 0,00001068 LINK
2021-04-14 1.872 LINK 0,53335162 LINK 0,00001487 LINK 0,00001487 LINK
2021-04-12 446,687 LINK 0,00066022 LINK 0,00001505 LINK 0,00001487 LINK
2021-04-11 1.766 LINK 0,19777450 LINK 0,00000357 LINK 0,00001505 LINK
2021-04-10 1.543 LINK 0,01327504 LINK 0,00001234 LINK 0,00000357 LINK
2021-04-09 986,409 LINK 0,60703831 LINK 0,00000680 LINK 0,00001234 LINK
2021-04-08 1.628 LINK 0,08634461 LINK 0,00001307 LINK 0,00000680 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android