🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
onix  (ONX)
Onix (ONX)
$0,00047874 -0.5%
0,00000001 BTC 10.4%
336 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$59.876
KL giao dịch trong 24 giờ
$4,47
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00043827 / $0,00054594
Cung lưu thông
125.070.163 / 103.181.030
ONX
USD

Onix XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 38.272 XDR 1,94 XDR 0,00030427 XDR N/A
2021-05-12 42.756 XDR 11,06 XDR 0,00034111 XDR 0,00030427 XDR
2021-05-11 41.501 XDR 0,452611 XDR 0,00030174 XDR 0,00034111 XDR
2021-05-10 48.558 XDR 0,108340 XDR 0,00047104 XDR 0,00030174 XDR
2021-05-09 47.633 XDR 28,99 XDR 0,00038306 XDR 0,00047104 XDR
2021-05-08 59.142 XDR 39,62 XDR 0,00041804 XDR 0,00038306 XDR
2021-05-07 70.090 XDR 0,00094830 XDR 0,00046967 XDR 0,00041804 XDR
2021-05-06 54.174 XDR 115,65 XDR 0,00041756 XDR 0,00046967 XDR
2021-05-05 43.564 XDR 65,58 XDR 0,00042515 XDR 0,00041756 XDR
2021-05-04 43.004 XDR 18,67 XDR 0,00034657 XDR 0,00042515 XDR
2021-05-03 23.294 XDR 0,186451 XDR 0,00018645 XDR 0,00034657 XDR
2021-05-02 57.797 XDR 0,580489 XDR 0,00046212 XDR 0,00018645 XDR
2021-05-01 23.249 XDR 0,126329 XDR 0,00030653 XDR 0,00046212 XDR
2021-04-30 23.249 XDR 0,126329 XDR 0,00030653 XDR 0,00030653 XDR
2021-04-29 23.012 XDR 0,00479990 XDR 0,00018352 XDR 0,00030653 XDR
2021-04-28 23.281 XDR 0,603259 XDR 0,00018772 XDR 0,00018352 XDR
2021-04-27 39.057 XDR 0,529495 XDR 0,00031228 XDR 0,00018772 XDR
2021-04-26 38.290 XDR 3,06 XDR 0,00030615 XDR 0,00031228 XDR
2021-04-25 73.071 XDR 1,14 XDR 0,00030660 XDR 0,00030615 XDR
2021-04-24 38.349 XDR 0,00824349 XDR 0,00058424 XDR 0,00030660 XDR
2021-04-23 38.373 XDR 0,01138582 XDR 0,00014851 XDR 0,00058424 XDR
2021-04-22 59.406 XDR 1,36 XDR 0,00047498 XDR 0,00014851 XDR
2021-04-21 38.883 XDR 4,53 XDR 0,00047989 XDR 0,00047498 XDR
2021-04-20 56.795 XDR 256,09 XDR 0,00039859 XDR 0,00047989 XDR
2021-04-19 57.082 XDR 9,78 XDR 0,00045862 XDR 0,00039859 XDR
2021-04-18 49.993 XDR 9,07 XDR 0,00039565 XDR 0,00045862 XDR
2021-04-17 48.540 XDR 24,69 XDR 0,00038991 XDR 0,00039565 XDR
2021-04-16 39.782 XDR 0,00827002 XDR 0,00031808 XDR 0,00038991 XDR
2021-04-15 52.514 XDR 14,99 XDR 0,00041795 XDR 0,00031808 XDR
2021-04-14 52.514 XDR 14,99 XDR 0,00041795 XDR 0,00041795 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android