Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
opal  (OPAL)
Opal (OPAL)
$0,00563293 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-26 11:01:53 UTC (3 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$85.375
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
15.156.365 / 15.000.000
OPAL
USD

Opal DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-27 19.691 DOT 0,32368081 DOT 0,00129472 DOT N/A
2020-10-26 19.691 DOT 0,32368081 DOT 0,00129472 DOT 0,00129472 DOT
2020-10-23 18.775 DOT 0,45119188 DOT 0,00123514 DOT 0,00129472 DOT
2020-10-22 16.097 DOT 5,607189 DOT 0,00105249 DOT 0,00123514 DOT
2020-10-21 16.097 DOT 5,607189 DOT 0,00105249 DOT 0,00105249 DOT
2020-10-20 13.965 DOT 0,00032090 DOT 0,00092140 DOT 0,00105249 DOT
2020-10-19 13.965 DOT 0,00032090 DOT 0,00092140 DOT 0,00092140 DOT
2020-10-17 14.221 DOT 0,00402500 DOT 0,00093851 DOT 0,00092140 DOT
2020-10-16 14.221 DOT 0,00402500 DOT 0,00093851 DOT 0,00093851 DOT
2020-10-13 12.993 DOT 0,00403258 DOT 0,00085594 DOT 0,00093851 DOT
2020-10-12 12.993 DOT 0,00403258 DOT 0,00085594 DOT 0,00085594 DOT
2020-10-10 14.047 DOT 0,00092368 DOT 0,00092368 DOT 0,00085594 DOT
2020-10-09 14.807 DOT 0,00377889 DOT 0,00094472 DOT 0,00092368 DOT
2020-10-08 14.807 DOT 0,00377889 DOT 0,00094472 DOT 0,00094472 DOT
2020-10-03 16.006 DOT 0,90990289 DOT 0,00105697 DOT 0,00094472 DOT
2020-10-02 15.262 DOT 1,176321 DOT 0,00100765 DOT 0,00105697 DOT
2020-10-01 15.262 DOT 1,176321 DOT 0,00100765 DOT 0,00100765 DOT
2020-09-30 7.884 DOT 0,05197571 DOT 0,00051976 DOT 0,00100765 DOT
2020-09-29 8.142 DOT 0,05372309 DOT 0,00053723 DOT 0,00051976 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android