Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
opal  (OPAL)
Opal (OPAL)
$0,00531700 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-22 15:02:22 UTC (4 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$80.586
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
15.156.365 / 15.000.000
OPAL
USD

Opal INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-23 5.936.090 ₹ 143,10 ₹ 0,391741 ₹ N/A
2020-10-22 4.829.521 ₹ 1.709,46 ₹ 0,320871 ₹ 0,391741 ₹
2020-10-21 4.829.521 ₹ 1.709,46 ₹ 0,320871 ₹ 0,320871 ₹
2020-10-20 4.136.814 ₹ 0,095059 ₹ 0,272942 ₹ 0,320871 ₹
2020-10-19 4.136.814 ₹ 0,095059 ₹ 0,272942 ₹ 0,272942 ₹
2020-10-17 4.137.269 ₹ 1,17 ₹ 0,272796 ₹ 0,272942 ₹
2020-10-16 4.137.269 ₹ 1,17 ₹ 0,272796 ₹ 0,272796 ₹
2020-10-13 4.186.922 ₹ 1,30 ₹ 0,276198 ₹ 0,272796 ₹
2020-10-12 4.186.922 ₹ 1,30 ₹ 0,276198 ₹ 0,276198 ₹
2020-10-10 4.170.311 ₹ 0,275425 ₹ 0,275425 ₹ 0,276198 ₹
2020-10-09 4.193.796 ₹ 1,12 ₹ 0,281241 ₹ 0,275425 ₹
2020-10-08 4.193.796 ₹ 1,12 ₹ 0,281241 ₹ 0,281241 ₹
2020-10-03 4.799.593 ₹ 272,14 ₹ 0,316121 ₹ 0,281241 ₹
2020-10-02 4.833.780 ₹ 371,96 ₹ 0,318629 ₹ 0,316121 ₹
2020-10-01 4.833.780 ₹ 371,96 ₹ 0,318629 ₹ 0,318629 ₹
2020-09-30 2.610.586 ₹ 17,24 ₹ 0,172411 ₹ 0,318629 ₹
2020-09-29 2.620.722 ₹ 17,29 ₹ 0,172912 ₹ 0,172411 ₹
2020-09-28 2.586.257 ₹ 7,17 ₹ 0,170638 ₹ 0,172912 ₹
2020-09-27 3.940.578 ₹ 8,04 ₹ 0,260258 ₹ 0,170638 ₹
2020-09-26 3.839.247 ₹ 229,27 ₹ 0,254544 ₹ 0,260258 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android