🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
opal  (OPAL)
Opal (OPAL)
$0,00299490 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-11-30 00:33:10 UTC (4 ngày trước)
670 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$45.392
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
15.156.365 / 15.000.000
OPAL
USD

Opal LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-01 3.398 LINK 0,00048290 LINK 0,00021618 LINK N/A
2020-11-30 3.383 LINK 0,00050082 LINK 0,00022420 LINK 0,00021618 LINK
2020-11-29 3.383 LINK 0,00050082 LINK 0,00022420 LINK 0,00022420 LINK
2020-11-27 4.176 LINK 0,15380448 LINK 0,00027360 LINK 0,00022420 LINK
2020-11-26 4.176 LINK 0,15380448 LINK 0,00027360 LINK 0,00027360 LINK
2020-11-20 5.542 LINK 0,00395858 LINK 0,00036563 LINK 0,00027360 LINK
2020-11-19 5.542 LINK 0,00395858 LINK 0,00036563 LINK 0,00036563 LINK
2020-11-18 5.395 LINK 0,32004077 LINK 0,00035768 LINK 0,00036563 LINK
2020-11-17 5.780 LINK 0,82883119 LINK 0,00038514 LINK 0,00035768 LINK
2020-11-16 5.780 LINK 0,82883119 LINK 0,00038514 LINK 0,00038514 LINK
2020-11-10 4.713 LINK 0,00785247 LINK 0,00031388 LINK 0,00038514 LINK
2020-11-09 4.652 LINK 0,60751782 LINK 0,00031345 LINK 0,00031388 LINK
2020-11-08 5.550 LINK 0,00402836 LINK 0,00036621 LINK 0,00031345 LINK
2020-11-07 4.332 LINK 0,00739265 LINK 0,00028581 LINK 0,00036621 LINK
2020-11-06 4.321 LINK 0,00116221 LINK 0,00029055 LINK 0,00028581 LINK
2020-11-05 6.403 LINK 0,00990334 LINK 0,00042248 LINK 0,00029055 LINK
2020-11-04 4.724 LINK 0,01081476 LINK 0,00042632 LINK 0,00042248 LINK
2020-11-03 4.724 LINK 0,01081476 LINK 0,00042632 LINK 0,00042632 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android