Tiền ảo: 5896
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.440.291.952 $ 0,18%
Lưu lượng 24 giờ: 2.285.544.090.537 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,68%
XRP 5,78%
openanx  (OAX)
OpenANX (OAX)
$0,07398194 12%
0,00041660 ETH 13%
254 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.861.317
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.368.689
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06111047 / $0,07583296
Circulating Supply
52.231.072 / 100.000.000
OAX
USD

OpenANX (Xã hội)