Tiền ảo: 5236
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.765.004.237 $ 0,42%
Lưu lượng 24 giờ: 73.049.033.827 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,45%
XRP 4,91%
openledger  (ICOO)
OpenLedger (ICOO)
$0,195071 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-07-19 20:31:15 UTC (khoảng 7 giờ trước)
430 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$90.894
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
465.952 / 20.000.000
ICOO
USD

OpenLedger (Tin tức)