Tiền ảo: 4667
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 244.035.120.185 $ -0,43%
Lưu lượng 24 giờ: 59.866.831.200 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,6%
XRP 6,54%
openledger  (ICOO)
OpenLedger (ICOO)
$0,148011 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-05-15 02:59:59 UTC (9 ngày trước)
429 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$68.966
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
465.952 / 20.000.000
ICOO
USD

Sàn giao dịch OpenLedger

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A