Tiền ảo: 5237
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 298.354.614.371 $ 5,3%
Lưu lượng 24 giờ: 66.097.212.110 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,33%
XRP 4,82%
openledger  (ICOO)
OpenLedger (ICOO)
$0,195071 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-07-19 20:31:15 UTC (khoảng 22 giờ trước)
430 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$90.894
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
465.952 / 20.000.000
ICOO
USD

OpenLedger (Tiện ích)

Widgets