Tiền ảo: 5955
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.722.354.723 $ -6,6%
Lưu lượng 24 giờ: 49.073.912.870 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,53%
XRP 5,76%
optimal shelf availability token  (OSA)
Optimal Shelf Availability Token (OSA)
$0,00069377 -8,3%
0,00000430 ETH -5,0%
30 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$610,68
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00074493 / $0,00088793
Circulating Supply
? / 5.777.223.968
OSA
USD

Optimal Shelf Availability Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-24 0,00001511 LTC N/A
2019-10-23 0,00001463 LTC 0,00001511 LTC
2019-10-22 0,00001414 LTC 0,00001463 LTC
2019-10-21 0,00001501 LTC 0,00001414 LTC
2019-10-20 0,00001483 LTC 0,00001501 LTC
2019-10-19 0,00001477 LTC 0,00001483 LTC
2019-10-18 0,00001447 LTC 0,00001477 LTC
2019-10-17 0,00001715 LTC 0,00001447 LTC
2019-10-16 0,00001382 LTC 0,00001715 LTC
2019-10-15 0,00001362 LTC 0,00001382 LTC
2019-10-13 0,00001413 LTC 0,00001362 LTC
2019-10-12 0,00001342 LTC 0,00001413 LTC
2019-10-11 0,00001457 LTC 0,00001342 LTC
2019-10-10 0,00001357 LTC 0,00001457 LTC
2019-10-09 0,00001439 LTC 0,00001357 LTC
2019-10-08 0,00001680 LTC 0,00001439 LTC
2019-10-07 0,00001352 LTC 0,00001680 LTC
2019-10-06 0,00001273 LTC 0,00001352 LTC
2019-10-05 0,00001274 LTC 0,00001273 LTC
2019-10-04 0,00001301 LTC 0,00001274 LTC
2019-10-03 0,00001303 LTC 0,00001301 LTC
2019-10-02 0,00001303 LTC 0,00001303 LTC
2019-10-01 0,00001275 LTC 0,00001303 LTC
2019-09-30 0,00001316 LTC 0,00001275 LTC
2019-09-29 0,00001377 LTC 0,00001316 LTC
2019-09-28 0,00001375 LTC 0,00001377 LTC
2019-09-27 0,00001356 LTC 0,00001375 LTC
2019-09-26 0,00001477 LTC 0,00001356 LTC
2019-09-25 0,00001469 LTC 0,00001477 LTC
2019-09-24 0,00001488 LTC 0,00001469 LTC