Rank #N/A
734 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (4 ngày trước)
734 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 DH 27,20 DH 1,11 DH N/A
2021-10-21 0,000000000000 DH 27,20 DH 1,11 DH 1,11 DH
2021-10-20 0,000000000000 DH 1,26 DH 1,08 DH 1,11 DH
2021-10-19 0,000000000000 DH 0,180553 DH 1,03 DH 1,08 DH
2021-10-18 0,000000000000 DH 0,01090319 DH 1,03 DH 1,03 DH
2021-10-17 0,000000000000 DH 31,42 DH 1,03 DH 1,03 DH
2021-10-16 0,000000000000 DH 34,68 DH 0,939009 DH 1,03 DH
2021-10-15 0,000000000000 DH 34,68 DH 0,939009 DH 0,939009 DH
2021-10-14 0,000000000000 DH 156,68 DH 0,958130 DH 0,939009 DH
2021-10-13 0,000000000000 DH 2,53 DH 0,843548 DH 0,958130 DH
2021-10-12 0,000000000000 DH 52,21 DH 0,966886 DH 0,843548 DH
2021-10-11 0,000000000000 DH 50,26 DH 0,930454 DH 0,966886 DH
2021-10-10 0,000000000000 DH 114,54 DH 0,924449 DH 0,930454 DH
2021-10-09 0,000000000000 DH 114,54 DH 0,924449 DH 0,924449 DH
2021-10-08 0,000000000000 DH 59,60 DH 0,906467 DH 0,924449 DH
2021-10-07 0,000000000000 DH 59,60 DH 0,906467 DH 0,906467 DH
2021-10-06 0,000000000000 DH 191,28 DH 0,825590 DH 0,906467 DH
2021-10-05 0,000000000000 DH 191,36 DH 0,825922 DH 0,825590 DH
2021-10-04 0,000000000000 DH 54,86 DH 0,806609 DH 0,825922 DH
2021-10-03 0,000000000000 DH 6,89 DH 0,804464 DH 0,806609 DH
2021-10-02 0,000000000000 DH 135,40 DH 0,750944 DH 0,804464 DH
2021-10-01 0,000000000000 DH 0,730050 DH 0,324467 DH 0,750944 DH
2021-09-30 0,000000000000 DH 74,88 DH 0,617383 DH 0,324467 DH
2021-09-29 0,000000000000 DH 98,99 DH 0,646758 DH 0,617383 DH
2021-09-28 0,000000000000 DH 88,50 DH 0,635063 DH 0,646758 DH
2021-09-27 0,000000000000 DH 5,31 DH 0,686931 DH 0,635063 DH
2021-09-26 0,000000000000 DH 5,31 DH 0,686931 DH 0,686931 DH
2021-09-25 0,000000000000 DH 14,81 DH 0,673304 DH 0,686931 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android