Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 BCH 0,01132978 BCH 0,00046056 BCH N/A
2021-10-21 0,000000000000 BCH 0,01132978 BCH 0,00046056 BCH 0,00046056 BCH
2021-10-20 0,000000000000 BCH 0,00055897 BCH 0,00047756 BCH 0,00046056 BCH
2021-10-19 0,000000000000 BCH 0,00008107 BCH 0,00046265 BCH 0,00047756 BCH
2021-10-18 0,000000000000 BCH 0,00000487 BCH 0,00045859 BCH 0,00046265 BCH
2021-10-17 0,000000000000 BCH 0,01351270 BCH 0,00044304 BCH 0,00045859 BCH
2021-10-16 0,000000000000 BCH 0,01506263 BCH 0,00040782 BCH 0,00044304 BCH
2021-10-15 0,000000000000 BCH 0,01506263 BCH 0,00040782 BCH 0,00040782 BCH
2021-10-14 0,000000000000 BCH 0,07255038 BCH 0,00044367 BCH 0,00040782 BCH
2021-10-13 0,000000000000 BCH 0,00119065 BCH 0,00039688 BCH 0,00044367 BCH
2021-10-12 0,000000000000 BCH 0,02349857 BCH 0,00043516 BCH 0,00039688 BCH
2021-10-11 0,000000000000 BCH 0,02261406 BCH 0,00041868 BCH 0,00043516 BCH
2021-10-10 0,000000000000 BCH 0,05057114 BCH 0,00040816 BCH 0,00041868 BCH
2021-10-09 0,000000000000 BCH 0,05057114 BCH 0,00040816 BCH 0,00040816 BCH
2021-10-08 0,000000000000 BCH 0,02603631 BCH 0,00039599 BCH 0,00040816 BCH
2021-10-07 0,000000000000 BCH 0,02603631 BCH 0,00039599 BCH 0,00039599 BCH
2021-10-06 0,000000000000 BCH 0,09234617 BCH 0,00039857 BCH 0,00039599 BCH
2021-10-05 0,000000000000 BCH 0,09418648 BCH 0,00040651 BCH 0,00039857 BCH
2021-10-04 0,000000000000 BCH 0,02607036 BCH 0,00038328 BCH 0,00040651 BCH
2021-10-03 0,000000000000 BCH 0,00334445 BCH 0,00039022 BCH 0,00038328 BCH
2021-10-02 0,000000000000 BCH 0,06898392 BCH 0,00038259 BCH 0,00039022 BCH
2021-10-01 0,000000000000 BCH 0,00039803 BCH 0,00017690 BCH 0,00038259 BCH
2021-09-30 0,000000000000 BCH 0,04223133 BCH 0,00034822 BCH 0,00017690 BCH
2021-09-29 0,000000000000 BCH 0,05610811 BCH 0,00036659 BCH 0,00034822 BCH
2021-09-28 0,000000000000 BCH 0,04821567 BCH 0,00034598 BCH 0,00036659 BCH
2021-09-27 0,000000000000 BCH 0,00280598 BCH 0,00036324 BCH 0,00034598 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android