Rank #N/A
729 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,283826 -0.1%
0,00000457 BTC 0.0%
729 người thích điều này
$0,248318
24H Range
$0,284157
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $11,09
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-16 0,000000000000 μBTC 153,12 μBTC 4,15 μBTC N/A
2021-10-14 0,000000000000 μBTC 747,30 μBTC 4,57 μBTC 4,15 μBTC
2021-10-13 0,000000000000 μBTC 12,00 μBTC 4,00 μBTC 4,57 μBTC
2021-10-12 0,000000000000 μBTC 246,78 μBTC 4,57 μBTC 4,00 μBTC
2021-10-11 0,000000000000 μBTC 246,84 μBTC 4,57 μBTC 4,57 μBTC
2021-10-10 0,000000000000 μBTC 566,22 μBTC 4,57 μBTC 4,57 μBTC
2021-10-09 0,000000000000 μBTC 566,22 μBTC 4,57 μBTC 4,57 μBTC
2021-10-08 0,000000000000 μBTC 299,16 μBTC 4,55 μBTC 4,57 μBTC
2021-10-07 0,000000000000 μBTC 299,16 μBTC 4,55 μBTC 4,55 μBTC
2021-10-06 0,000000000000 μBTC 1.054,21 μBTC 4,55 μBTC 4,55 μBTC
2021-10-05 0,000000000000 μBTC 1.054,21 μBTC 4,55 μBTC 4,55 μBTC
2021-10-04 0,000000000000 μBTC 309,49 μBTC 4,55 μBTC 4,55 μBTC
2021-10-03 0,000000000000 μBTC 39,00 μBTC 4,55 μBTC 4,55 μBTC
2021-10-02 0,000000000000 μBTC 778,32 μBTC 4,32 μBTC 4,55 μBTC
2021-10-01 0,000000000000 μBTC 4,54 μBTC 2,02 μBTC 4,32 μBTC
2021-09-30 0,000000000000 μBTC 491,39 μBTC 4,05 μBTC 2,02 μBTC
2021-09-29 0,000000000000 μBTC 646,06 μBTC 4,22 μBTC 4,05 μBTC
2021-09-28 0,000000000000 μBTC 557,44 μBTC 4,00 μBTC 4,22 μBTC
2021-09-27 0,000000000000 μBTC 33,29 μBTC 4,31 μBTC 4,00 μBTC
2021-09-26 0,000000000000 μBTC 33,29 μBTC 4,31 μBTC 4,31 μBTC
2021-09-25 0,000000000000 μBTC 94,82 μBTC 4,31 μBTC 4,31 μBTC
2021-09-24 0,000000000000 μBTC 80,56 μBTC 3,50 μBTC 4,31 μBTC
2021-09-23 0,000000000000 μBTC 258,49 μBTC 3,70 μBTC 3,50 μBTC
2021-09-22 0,000000000000 μBTC 97,51 μBTC 1,05 μBTC 3,70 μBTC
2021-09-21 0,000000000000 μBTC 61,01 μBTC 3,63 μBTC 1,05 μBTC
2021-09-20 0,000000000000 μBTC 78,56 μBTC 3,47 μBTC 3,63 μBTC
2021-09-19 0,000000000000 μBTC 262,83 μBTC 3,84 μBTC 3,47 μBTC
2021-09-18 0,000000000000 μBTC 247,83 μBTC 3,65 μBTC 3,84 μBTC
2021-09-17 0,000000000000 μBTC 193,63 μBTC 4,20 μBTC 3,65 μBTC
2021-09-16 0,000000000000 μBTC 126,19 μBTC 3,54 μBTC 4,20 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android