Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 BNB 0,01496007 BNB 0,00060813 BNB N/A
2021-10-21 0,000000000000 BNB 0,01496007 BNB 0,00060813 BNB 0,00060813 BNB
2021-10-20 0,000000000000 BNB 0,00070826 BNB 0,00060510 BNB 0,00060813 BNB
2021-10-19 0,000000000000 BNB 0,00010222 BNB 0,00058337 BNB 0,00060510 BNB
2021-10-18 0,000000000000 BNB 0,00000631 BNB 0,00059436 BNB 0,00058337 BNB
2021-10-17 0,000000000000 BNB 0,01823101 BNB 0,00059774 BNB 0,00059436 BNB
2021-10-16 0,000000000000 BNB 0,01994269 BNB 0,00053994 BNB 0,00059774 BNB
2021-10-15 0,000000000000 BNB 0,01994269 BNB 0,00053994 BNB 0,00053994 BNB
2021-10-14 0,000000000000 BNB 0,09320563 BNB 0,00056998 BNB 0,00053994 BNB
2021-10-13 0,000000000000 BNB 0,00164972 BNB 0,00054991 BNB 0,00056998 BNB
2021-10-12 0,000000000000 BNB 0,03427674 BNB 0,00063475 BNB 0,00054991 BNB
2021-10-11 0,000000000000 BNB 0,03276186 BNB 0,00060655 BNB 0,00063475 BNB
2021-10-10 0,000000000000 BNB 0,07387049 BNB 0,00059621 BNB 0,00060655 BNB
2021-10-09 0,000000000000 BNB 0,07387049 BNB 0,00059621 BNB 0,00059621 BNB
2021-10-08 0,000000000000 BNB 0,03659796 BNB 0,00055662 BNB 0,00059621 BNB
2021-10-07 0,000000000000 BNB 0,03659796 BNB 0,00055662 BNB 0,00055662 BNB
2021-10-06 0,000000000000 BNB 0,12119698 BNB 0,00052309 BNB 0,00055662 BNB
2021-10-05 0,000000000000 BNB 0,12172716 BNB 0,00052538 BNB 0,00052309 BNB
2021-10-04 0,000000000000 BNB 0,03461506 BNB 0,00050890 BNB 0,00052538 BNB
2021-10-03 0,000000000000 BNB 0,00429864 BNB 0,00050155 BNB 0,00050890 BNB
2021-10-02 0,000000000000 BNB 0,08909171 BNB 0,00049411 BNB 0,00050155 BNB
2021-10-01 0,000000000000 BNB 0,00051540 BNB 0,00022907 BNB 0,00049411 BNB
2021-09-30 0,000000000000 BNB 0,05536465 BNB 0,00045650 BNB 0,00022907 BNB
2021-09-29 0,000000000000 BNB 0,08009159 BNB 0,00052329 BNB 0,00045650 BNB
2021-09-28 0,000000000000 BNB 0,07031444 BNB 0,00050455 BNB 0,00052329 BNB
2021-09-27 0,000000000000 BNB 0,00417355 BNB 0,00054028 BNB 0,00050455 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android