🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,152220 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-25 00:26:45 UTC (khoảng 4 giờ trước)
695 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 3.770.000
ORB
USD

Orbitcoin BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-25 0,0000000000 BTC 0,00283063 BTC 0,00000469 BTC N/A
2021-01-24 0,0000000000 BTC 0,0000000000 BTC 0,0000000100 BTC 0,00000469 BTC
2021-01-23 0,0000000000 BTC 0,0000000000 BTC 0,0000000100 BTC 0,0000000100 BTC
2021-01-20 0,0000000000 BTC 0,0000000000 BTC 0,0000000100 BTC 0,0000000100 BTC
2021-01-19 0,0000000000 BTC 0,0000000000 BTC 0,0000000100 BTC 0,0000000100 BTC
2021-01-18 0,0000000000 BTC 0,00000159 BTC 0,0000000100 BTC 0,0000000100 BTC
2021-01-17 0,0000000000 BTC 0,00365556 BTC 0,00000461 BTC 0,0000000100 BTC
2021-01-16 0,0000000000 BTC 0,00365556 BTC 0,00000461 BTC 0,00000461 BTC
2021-01-15 0,0000000000 BTC 0,00033745 BTC 0,00000461 BTC 0,00000461 BTC
2021-01-14 0,0000000000 BTC 0,00003758 BTC 0,00000451 BTC 0,00000461 BTC
2021-01-13 0,0000000000 BTC 0,00003758 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-09 0,0000000000 BTC 0,00048834 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-08 0,0000000000 BTC 0,00118381 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-07 0,0000000000 BTC 0,00059873 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-06 0,0000000000 BTC 0,00128258 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-05 0,0000000000 BTC 0,00051957 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-04 0,0000000000 BTC 0,13175607 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-03 0,0000000000 BTC 0,13082400 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-02 0,0000000000 BTC 0,13082400 BTC 0,00000451 BTC 0,00000451 BTC
2021-01-01 0,0000000000 BTC 0,00043445 BTC 0,00000300 BTC 0,00000451 BTC
2020-12-31 0,0000000000 BTC 0,00043445 BTC 0,00000300 BTC 0,00000300 BTC
2020-12-30 0,0000000000 BTC 0,13051581 BTC 0,00000491 BTC 0,00000300 BTC
2020-12-29 0,0000000000 BTC 0,15507530 BTC 0,00000491 BTC 0,00000491 BTC
2020-12-28 0,0000000000 BTC 0,00074493 BTC 0,00000570 BTC 0,00000491 BTC
2020-12-27 0,0000000000 BTC 0,00000153 BTC 0,00000570 BTC 0,00000570 BTC
2020-12-26 0,0000000000 BTC 0,00020653 BTC 0,00000569 BTC 0,00000570 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android