Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 Fr. 6,80 Fr. 0,276540 Fr. N/A
2021-10-21 0,000000000000 Fr. 6,80 Fr. 0,276540 Fr. 0,276540 Fr.
2021-10-20 0,000000000000 Fr. 0,316488 Fr. 0,270394 Fr. 0,276540 Fr.
2021-10-19 0,000000000000 Fr. 0,04540030 Fr. 0,259087 Fr. 0,270394 Fr.
2021-10-18 0,000000000000 Fr. 0,00274029 Fr. 0,257937 Fr. 0,259087 Fr.
2021-10-17 0,000000000000 Fr. 7,90 Fr. 0,258956 Fr. 0,257937 Fr.
2021-10-16 0,000000000000 Fr. 8,72 Fr. 0,236063 Fr. 0,258956 Fr.
2021-10-15 0,000000000000 Fr. 8,72 Fr. 0,236063 Fr. 0,236063 Fr.
2021-10-14 0,000000000000 Fr. 39,44 Fr. 0,241201 Fr. 0,236063 Fr.
2021-10-13 0,000000000000 Fr. 0,641018 Fr. 0,213673 Fr. 0,241201 Fr.
2021-10-12 0,000000000000 Fr. 13,18 Fr. 0,244126 Fr. 0,213673 Fr.
2021-10-11 0,000000000000 Fr. 12,70 Fr. 0,235101 Fr. 0,244126 Fr.
2021-10-10 0,000000000000 Fr. 28,92 Fr. 0,233431 Fr. 0,235101 Fr.
2021-10-09 0,000000000000 Fr. 28,92 Fr. 0,233431 Fr. 0,233431 Fr.
2021-10-08 0,000000000000 Fr. 15,06 Fr. 0,229120 Fr. 0,233431 Fr.
2021-10-07 0,000000000000 Fr. 15,06 Fr. 0,229120 Fr. 0,229120 Fr.
2021-10-06 0,000000000000 Fr. 48,27 Fr. 0,208316 Fr. 0,229120 Fr.
2021-10-05 0,000000000000 Fr. 48,17 Fr. 0,207897 Fr. 0,208316 Fr.
2021-10-04 0,000000000000 Fr. 13,89 Fr. 0,204168 Fr. 0,207897 Fr.
2021-10-03 0,000000000000 Fr. 1,75 Fr. 0,203773 Fr. 0,204168 Fr.
2021-10-02 0,000000000000 Fr. 34,24 Fr. 0,189900 Fr. 0,203773 Fr.
2021-10-01 0,000000000000 Fr. 0,185216 Fr. 0,082318 Fr. 0,189900 Fr.
2021-09-30 0,000000000000 Fr. 19,05 Fr. 0,157037 Fr. 0,082318 Fr.
2021-09-29 0,000000000000 Fr. 25,04 Fr. 0,163597 Fr. 0,157037 Fr.
2021-09-28 0,000000000000 Fr. 22,31 Fr. 0,160070 Fr. 0,163597 Fr.
2021-09-27 0,000000000000 Fr. 1,33 Fr. 0,172716 Fr. 0,160070 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android