Rank #N/A
725 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,130419 -16.3%
0,00000311 BTC -9.2%
725 người thích điều này
$0,155054
24H Range
$0,159920
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $0,543849
Cung lưu thông ?
Total Supply 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-21 0,000000000000 CLP$ 2.120,50 CLP$ 126,15 CLP$ N/A
2021-09-20 0,000000000000 CLP$ 2.907,48 CLP$ 128,54 CLP$ 126,15 CLP$
2021-09-19 0,000000000000 CLP$ 9.913,14 CLP$ 144,81 CLP$ 128,54 CLP$
2021-09-18 0,000000000000 CLP$ 9.201,12 CLP$ 135,51 CLP$ 144,81 CLP$
2021-09-17 0,000000000000 CLP$ 7.218,93 CLP$ 156,43 CLP$ 135,51 CLP$
2021-09-16 0,000000000000 CLP$ 4.743,57 CLP$ 133,08 CLP$ 156,43 CLP$
2021-09-15 0,000000000000 CLP$ 7.368,65 CLP$ 124,12 CLP$ 133,08 CLP$
2021-09-14 0,000000000000 CLP$ 359,55 CLP$ 35,35 CLP$ 124,12 CLP$
2021-09-13 0,000000000000 CLP$ 8.969,69 CLP$ 126,28 CLP$ 35,35 CLP$
2021-09-12 0,000000000000 CLP$ 8.493,70 CLP$ 164,37 CLP$ 126,28 CLP$
2021-09-11 0,000000000000 CLP$ 6.675,06 CLP$ 169,65 CLP$ 164,37 CLP$
2021-09-10 0,000000000000 CLP$ 1.872.601 CLP$ 75,68 CLP$ 169,65 CLP$
2021-09-09 0,000000000000 CLP$ 9.785.306 CLP$ 177,31 CLP$ 75,68 CLP$
2021-09-08 0,000000000000 CLP$ 18.117,53 CLP$ 206,74 CLP$ 177,31 CLP$
2021-09-07 0,000000000000 CLP$ 13.280,89 CLP$ 222,14 CLP$ 206,74 CLP$
2021-09-06 0,000000000000 CLP$ 39.870 CLP$ 222,13 CLP$ 222,14 CLP$
2021-09-05 0,000000000000 CLP$ 9.388,66 CLP$ 215,04 CLP$ 222,13 CLP$
2021-09-04 0,000000000000 CLP$ 25.002 CLP$ 214,52 CLP$ 215,04 CLP$
2021-09-03 0,000000000000 CLP$ 13.301,82 CLP$ 204,81 CLP$ 214,52 CLP$
2021-09-02 0,000000000000 CLP$ 56.757 CLP$ 211,77 CLP$ 204,81 CLP$
2021-09-01 0,000000000000 CLP$ 15.113,47 CLP$ 205,18 CLP$ 211,77 CLP$
2021-08-31 0,000000000000 CLP$ 12.696,26 CLP$ 204,86 CLP$ 205,18 CLP$
2021-08-30 0,000000000000 CLP$ 9.306,95 CLP$ 211,09 CLP$ 204,86 CLP$
2021-08-29 0,000000000000 CLP$ 10.455,61 CLP$ 211,34 CLP$ 211,09 CLP$
2021-08-28 0,000000000000 CLP$ 23.542 CLP$ 213,96 CLP$ 211,34 CLP$
2021-08-27 0,000000000000 CLP$ 10.121,30 CLP$ 198,58 CLP$ 213,96 CLP$
2021-08-26 0,000000000000 CLP$ 11.471,47 CLP$ 202,10 CLP$ 198,58 CLP$
2021-08-25 0,000000000000 CLP$ 9.817,95 CLP$ 201,85 CLP$ 202,10 CLP$
2021-08-24 0,000000000000 CLP$ 38.679 CLP$ 218,41 CLP$ 201,85 CLP$
2021-08-23 0,000000000000 CLP$ 8.321,94 CLP$ 203,12 CLP$ 218,41 CLP$
2021-08-22 0,000000000000 CLP$ 4.210,38 CLP$ 202,23 CLP$ 203,12 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android