Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 Kč 162,95 Kč 6,62 Kč N/A
2021-10-21 0,000000000000 Kč 162,95 Kč 6,62 Kč 6,62 Kč
2021-10-20 0,000000000000 Kč 7,52 Kč 6,43 Kč 6,62 Kč
2021-10-19 0,000000000000 Kč 1,08 Kč 6,16 Kč 6,43 Kč
2021-10-18 0,000000000000 Kč 0,064899 Kč 6,11 Kč 6,16 Kč
2021-10-17 0,000000000000 Kč 187,16 Kč 6,14 Kč 6,11 Kč
2021-10-16 0,000000000000 Kč 206,61 Kč 5,59 Kč 6,14 Kč
2021-10-15 0,000000000000 Kč 206,61 Kč 5,59 Kč 5,59 Kč
2021-10-14 0,000000000000 Kč 935,03 Kč 5,72 Kč 5,59 Kč
2021-10-13 0,000000000000 Kč 15,14 Kč 5,05 Kč 5,72 Kč
2021-10-12 0,000000000000 Kč 312,33 Kč 5,78 Kč 5,05 Kč
2021-10-11 0,000000000000 Kč 300,90 Kč 5,57 Kč 5,78 Kč
2021-10-10 0,000000000000 Kč 685,77 Kč 5,53 Kč 5,57 Kč
2021-10-09 0,000000000000 Kč 685,77 Kč 5,53 Kč 5,53 Kč
2021-10-08 0,000000000000 Kč 357,31 Kč 5,43 Kč 5,53 Kč
2021-10-07 0,000000000000 Kč 357,31 Kč 5,43 Kč 5,43 Kč
2021-10-06 0,000000000000 Kč 1.138,57 Kč 4,91 Kč 5,43 Kč
2021-10-05 0,000000000000 Kč 1.136,10 Kč 4,90 Kč 4,91 Kč
2021-10-04 0,000000000000 Kč 325,92 Kč 4,79 Kč 4,90 Kč
2021-10-03 0,000000000000 Kč 40,99 Kč 4,78 Kč 4,79 Kč
2021-10-02 0,000000000000 Kč 803,80 Kč 4,46 Kč 4,78 Kč
2021-10-01 0,000000000000 Kč 4,35 Kč 1,93 Kč 4,46 Kč
2021-09-30 0,000000000000 Kč 448,27 Kč 3,70 Kč 1,93 Kč
2021-09-29 0,000000000000 Kč 588,02 Kč 3,84 Kč 3,70 Kč
2021-09-28 0,000000000000 Kč 523,70 Kč 3,76 Kč 3,84 Kč
2021-09-27 0,000000000000 Kč 31,36 Kč 4,06 Kč 3,76 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android