Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 kr. 47,33 kr. 1,92 kr. N/A
2021-10-21 0,000000000000 kr. 47,33 kr. 1,92 kr. 1,92 kr.
2021-10-20 0,000000000000 kr. 2,19 kr. 1,87 kr. 1,92 kr.
2021-10-19 0,000000000000 kr. 0,315007 kr. 1,80 kr. 1,87 kr.
2021-10-18 0,000000000000 kr. 0,01904036 kr. 1,79 kr. 1,80 kr.
2021-10-17 0,000000000000 kr. 54,87 kr. 1,80 kr. 1,79 kr.
2021-10-16 0,000000000000 kr. 60,57 kr. 1,64 kr. 1,80 kr.
2021-10-15 0,000000000000 kr. 60,57 kr. 1,64 kr. 1,64 kr.
2021-10-14 0,000000000000 kr. 273,99 kr. 1,68 kr. 1,64 kr.
2021-10-13 0,000000000000 kr. 4,44 kr. 1,48 kr. 1,68 kr.
2021-10-12 0,000000000000 kr. 91,51 kr. 1,69 kr. 1,48 kr.
2021-10-11 0,000000000000 kr. 87,97 kr. 1,63 kr. 1,69 kr.
2021-10-10 0,000000000000 kr. 200,49 kr. 1,62 kr. 1,63 kr.
2021-10-09 0,000000000000 kr. 200,49 kr. 1,62 kr. 1,62 kr.
2021-10-08 0,000000000000 kr. 104,48 kr. 1,59 kr. 1,62 kr.
2021-10-07 0,000000000000 kr. 104,48 kr. 1,59 kr. 1,59 kr.
2021-10-06 0,000000000000 kr. 334,10 kr. 1,44 kr. 1,59 kr.
2021-10-05 0,000000000000 kr. 333,49 kr. 1,44 kr. 1,44 kr.
2021-10-04 0,000000000000 kr. 95,69 kr. 1,41 kr. 1,44 kr.
2021-10-03 0,000000000000 kr. 12,04 kr. 1,40 kr. 1,41 kr.
2021-10-02 0,000000000000 kr. 236,31 kr. 1,31 kr. 1,40 kr.
2021-10-01 0,000000000000 kr. 1,28 kr. 0,567187 kr. 1,31 kr.
2021-09-30 0,000000000000 kr. 130,67 kr. 1,08 kr. 0,567187 kr.
2021-09-29 0,000000000000 kr. 171,48 kr. 1,12 kr. 1,08 kr.
2021-09-28 0,000000000000 kr. 153,18 kr. 1,10 kr. 1,12 kr.
2021-09-27 0,000000000000 kr. 9,17 kr. 1,19 kr. 1,10 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android