Rank #N/A
730 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,287343 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-19 04:30:51 UTC (khoảng 9 giờ trước)
730 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 0,000000000000 HK$ 0,382296 HK$ 2,18 HK$ N/A
2021-10-18 0,000000000000 HK$ 0,02308898 HK$ 2,17 HK$ 2,18 HK$
2021-10-17 0,000000000000 HK$ 66,53 HK$ 2,18 HK$ 2,17 HK$
2021-10-16 0,000000000000 HK$ 73,44 HK$ 1,99 HK$ 2,18 HK$
2021-10-15 0,000000000000 HK$ 73,44 HK$ 1,99 HK$ 1,99 HK$
2021-10-14 0,000000000000 HK$ 331,84 HK$ 2,03 HK$ 1,99 HK$
2021-10-13 0,000000000000 HK$ 5,36 HK$ 1,79 HK$ 2,03 HK$
2021-10-12 0,000000000000 HK$ 110,58 HK$ 2,05 HK$ 1,79 HK$
2021-10-11 0,000000000000 HK$ 106,51 HK$ 1,97 HK$ 2,05 HK$
2021-10-10 0,000000000000 HK$ 242,75 HK$ 1,96 HK$ 1,97 HK$
2021-10-09 0,000000000000 HK$ 242,75 HK$ 1,96 HK$ 1,96 HK$
2021-10-08 0,000000000000 HK$ 126,31 HK$ 1,92 HK$ 1,96 HK$
2021-10-07 0,000000000000 HK$ 126,31 HK$ 1,92 HK$ 1,92 HK$
2021-10-06 0,000000000000 HK$ 405,40 HK$ 1,75 HK$ 1,92 HK$
2021-10-05 0,000000000000 HK$ 405,72 HK$ 1,75 HK$ 1,75 HK$
2021-10-04 0,000000000000 HK$ 116,30 HK$ 1,71 HK$ 1,75 HK$
2021-10-03 0,000000000000 HK$ 14,61 HK$ 1,71 HK$ 1,71 HK$
2021-10-02 0,000000000000 HK$ 287,01 HK$ 1,59 HK$ 1,71 HK$
2021-10-01 0,000000000000 HK$ 1,55 HK$ 0,687744 HK$ 1,59 HK$
2021-09-30 0,000000000000 HK$ 158,70 HK$ 1,31 HK$ 0,687744 HK$
2021-09-29 0,000000000000 HK$ 209,75 HK$ 1,37 HK$ 1,31 HK$
2021-09-28 0,000000000000 HK$ 187,55 HK$ 1,35 HK$ 1,37 HK$
2021-09-27 0,000000000000 HK$ 11,25 HK$ 1,46 HK$ 1,35 HK$
2021-09-26 0,000000000000 HK$ 11,25 HK$ 1,46 HK$ 1,46 HK$
2021-09-25 0,000000000000 HK$ 31,40 HK$ 1,43 HK$ 1,46 HK$
2021-09-24 0,000000000000 HK$ 28,14 HK$ 1,22 HK$ 1,43 HK$
2021-09-23 0,000000000000 HK$ 87,38 HK$ 1,25 HK$ 1,22 HK$
2021-09-22 0,000000000000 HK$ 32,31 HK$ 0,347929 HK$ 1,25 HK$
2021-09-21 0,000000000000 HK$ 20,94 HK$ 1,25 HK$ 0,347929 HK$
2021-09-20 0,000000000000 HK$ 28,84 HK$ 1,28 HK$ 1,25 HK$
2021-09-19 0,000000000000 HK$ 98,34 HK$ 1,44 HK$ 1,28 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android