Rank #N/A
729 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,280438 -0.9%
0,00000457 BTC 0.0%
729 người thích điều này
$0,248318
24H Range
$0,283826
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $8,55
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 0,000000000000 Ft 2.654,83 Ft 87,04 Ft N/A
2021-10-16 0,000000000000 Ft 2.930,71 Ft 79,35 Ft 87,04 Ft
2021-10-15 0,000000000000 Ft 2.930,71 Ft 79,35 Ft 79,35 Ft
2021-10-14 0,000000000000 Ft 13.261,23 Ft 81,10 Ft 79,35 Ft
2021-10-13 0,000000000000 Ft 214,81 Ft 71,60 Ft 81,10 Ft
2021-10-12 0,000000000000 Ft 4.422,59 Ft 81,90 Ft 71,60 Ft
2021-10-11 0,000000000000 Ft 4.258,46 Ft 78,84 Ft 81,90 Ft
2021-10-10 0,000000000000 Ft 9.705,26 Ft 78,33 Ft 78,84 Ft
2021-10-09 0,000000000000 Ft 9.705,26 Ft 78,33 Ft 78,33 Ft
2021-10-08 0,000000000000 Ft 5.031,59 Ft 76,53 Ft 78,33 Ft
2021-10-07 0,000000000000 Ft 5.031,59 Ft 76,53 Ft 76,53 Ft
2021-10-06 0,000000000000 Ft 16.004,04 Ft 69,07 Ft 76,53 Ft
2021-10-05 0,000000000000 Ft 15.998,87 Ft 69,05 Ft 69,07 Ft
2021-10-04 0,000000000000 Ft 4.596,08 Ft 67,57 Ft 69,05 Ft
2021-10-03 0,000000000000 Ft 578,67 Ft 67,52 Ft 67,57 Ft
2021-10-02 0,000000000000 Ft 11.380,98 Ft 63,12 Ft 67,52 Ft
2021-10-01 0,000000000000 Ft 61,66 Ft 27,40 Ft 63,12 Ft
2021-09-30 0,000000000000 Ft 6.331,02 Ft 52,20 Ft 27,40 Ft
2021-09-29 0,000000000000 Ft 8.295,44 Ft 54,20 Ft 52,20 Ft
2021-09-28 0,000000000000 Ft 7.373,29 Ft 52,91 Ft 54,20 Ft
2021-09-27 0,000000000000 Ft 439,92 Ft 56,95 Ft 52,91 Ft
2021-09-26 0,000000000000 Ft 439,92 Ft 56,95 Ft 56,95 Ft
2021-09-25 0,000000000000 Ft 1.228,80 Ft 55,85 Ft 56,95 Ft
2021-09-24 0,000000000000 Ft 1.096,06 Ft 47,63 Ft 55,85 Ft
2021-09-23 0,000000000000 Ft 3.397,53 Ft 48,63 Ft 47,63 Ft
2021-09-22 0,000000000000 Ft 1.247,22 Ft 13,43 Ft 48,63 Ft
2021-09-21 0,000000000000 Ft 812,41 Ft 48,33 Ft 13,43 Ft
2021-09-20 0,000000000000 Ft 1.114,97 Ft 49,29 Ft 48,33 Ft
2021-09-19 0,000000000000 Ft 3.802,45 Ft 55,55 Ft 49,29 Ft
2021-09-18 0,000000000000 Ft 3.531,09 Ft 52,00 Ft 55,55 Ft
2021-09-17 0,000000000000 Ft 2.755,05 Ft 59,70 Ft 52,00 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android