Rank #N/A
734 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (5 ngày trước)
734 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 Rp 104.764 Rp 4.258,72 Rp N/A
2021-10-21 0,000000000000 Rp 104.764 Rp 4.258,72 Rp 4.258,72 Rp
2021-10-20 0,000000000000 Rp 4.836,61 Rp 4.132,20 Rp 4.258,72 Rp
2021-10-19 0,000000000000 Rp 694,53 Rp 3.963,48 Rp 4.132,20 Rp
2021-10-18 0,000000000000 Rp 41,78 Rp 3.932,29 Rp 3.963,48 Rp
2021-10-17 0,000000000000 Rp 120.298 Rp 3.944,20 Rp 3.932,29 Rp
2021-10-16 0,000000000000 Rp 132.799 Rp 3.595,50 Rp 3.944,20 Rp
2021-10-15 0,000000000000 Rp 132.799 Rp 3.595,50 Rp 3.595,50 Rp
2021-10-14 0,000000000000 Rp 605.635 Rp 3.703,67 Rp 3.595,50 Rp
2021-10-13 0,000000000000 Rp 9.788,91 Rp 3.262,97 Rp 3.703,67 Rp
2021-10-12 0,000000000000 Rp 202.163 Rp 3.743,76 Rp 3.262,97 Rp
2021-10-11 0,000000000000 Rp 195.078 Rp 3.611,68 Rp 3.743,76 Rp
2021-10-10 0,000000000000 Rp 444.593 Rp 3.588,32 Rp 3.611,68 Rp
2021-10-09 0,000000000000 Rp 444.593 Rp 3.588,32 Rp 3.588,32 Rp
2021-10-08 0,000000000000 Rp 230.365 Rp 3.503,65 Rp 3.588,32 Rp
2021-10-07 0,000000000000 Rp 230.365 Rp 3.503,65 Rp 3.503,65 Rp
2021-10-06 0,000000000000 Rp 742.736 Rp 3.205,68 Rp 3.503,65 Rp
2021-10-05 0,000000000000 Rp 743.301 Rp 3.208,12 Rp 3.205,68 Rp
2021-10-04 0,000000000000 Rp 213.662 Rp 3.141,21 Rp 3.208,12 Rp
2021-10-03 0,000000000000 Rp 26.857 Rp 3.133,61 Rp 3.141,21 Rp
2021-10-02 0,000000000000 Rp 526.034 Rp 2.917,45 Rp 3.133,61 Rp
2021-10-01 0,000000000000 Rp 2.847,11 Rp 1.265,38 Rp 2.917,45 Rp
2021-09-30 0,000000000000 Rp 292.293 Rp 2.410,08 Rp 1.265,38 Rp
2021-09-29 0,000000000000 Rp 385.871 Rp 2.521,15 Rp 2.410,08 Rp
2021-09-28 0,000000000000 Rp 343.162 Rp 2.462,41 Rp 2.521,15 Rp
2021-09-27 0,000000000000 Rp 20.636 Rp 2.671,37 Rp 2.462,41 Rp
2021-09-26 0,000000000000 Rp 20.636 Rp 2.671,37 Rp 2.671,37 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android