Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 KD 2,23 KD 0,090768 KD N/A
2021-10-21 0,000000000000 KD 2,23 KD 0,090768 KD 0,090768 KD
2021-10-20 0,000000000000 KD 0,103410 KD 0,088349 KD 0,090768 KD
2021-10-19 0,000000000000 KD 0,01483346 KD 0,084651 KD 0,088349 KD
2021-10-18 0,000000000000 KD 0,00089584 KD 0,084324 KD 0,084651 KD
2021-10-17 0,000000000000 KD 2,58 KD 0,084630 KD 0,084324 KD
2021-10-16 0,000000000000 KD 2,85 KD 0,077149 KD 0,084630 KD
2021-10-15 0,000000000000 KD 2,85 KD 0,077149 KD 0,077149 KD
2021-10-14 0,000000000000 KD 12,87 KD 0,078677 KD 0,077149 KD
2021-10-13 0,000000000000 KD 0,207954 KD 0,069318 KD 0,078677 KD
2021-10-12 0,000000000000 KD 4,29 KD 0,079369 KD 0,069318 KD
2021-10-11 0,000000000000 KD 4,13 KD 0,076387 KD 0,079369 KD
2021-10-10 0,000000000000 KD 9,40 KD 0,075893 KD 0,076387 KD
2021-10-09 0,000000000000 KD 9,40 KD 0,075893 KD 0,075893 KD
2021-10-08 0,000000000000 KD 4,89 KD 0,074408 KD 0,075893 KD
2021-10-07 0,000000000000 KD 4,89 KD 0,074408 KD 0,074408 KD
2021-10-06 0,000000000000 KD 15,71 KD 0,067784 KD 0,074408 KD
2021-10-05 0,000000000000 KD 15,70 KD 0,067769 KD 0,067784 KD
2021-10-04 0,000000000000 KD 4,50 KD 0,066189 KD 0,067769 KD
2021-10-03 0,000000000000 KD 0,565876 KD 0,066024 KD 0,066189 KD
2021-10-02 0,000000000000 KD 11,11 KD 0,061633 KD 0,066024 KD
2021-10-01 0,000000000000 KD 0,059958 KD 0,02664794 KD 0,061633 KD
2021-09-30 0,000000000000 KD 6,15 KD 0,050695 KD 0,02664794 KD
2021-09-29 0,000000000000 KD 8,12 KD 0,053025 KD 0,050695 KD
2021-09-28 0,000000000000 KD 7,25 KD 0,052057 KD 0,053025 KD
2021-09-27 0,000000000000 KD 0,434689 KD 0,056271 KD 0,052057 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android