Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 LINK 0,25595534 LINK 0,01040469 LINK N/A
2021-10-21 0,000000000000 LINK 0,25595534 LINK 0,01040469 LINK 0,01040469 LINK
2021-10-20 0,000000000000 LINK 0,01340763 LINK 0,01145492 LINK 0,01040469 LINK
2021-10-19 0,000000000000 LINK 0,00191166 LINK 0,01090934 LINK 0,01145492 LINK
2021-10-18 0,000000000000 LINK 0,00011212 LINK 0,01055345 LINK 0,01090934 LINK
2021-10-17 0,000000000000 LINK 0,30840047 LINK 0,01011149 LINK 0,01055345 LINK
2021-10-16 0,000000000000 LINK 0,34965292 LINK 0,00946676 LINK 0,01011149 LINK
2021-10-15 0,000000000000 LINK 0,34965292 LINK 0,00946676 LINK 0,00946676 LINK
2021-10-14 0,000000000000 LINK 1,739152 LINK 0,01063552 LINK 0,00946676 LINK
2021-10-13 0,000000000000 LINK 0,02850076 LINK 0,00950025 LINK 0,01063552 LINK
2021-10-12 0,000000000000 LINK 0,55158908 LINK 0,01021461 LINK 0,00950025 LINK
2021-10-11 0,000000000000 LINK 0,51215765 LINK 0,00948210 LINK 0,01021461 LINK
2021-10-10 0,000000000000 LINK 1,133104 LINK 0,00914531 LINK 0,00948210 LINK
2021-10-09 0,000000000000 LINK 1,133104 LINK 0,00914531 LINK 0,00914531 LINK
2021-10-08 0,000000000000 LINK 0,59178901 LINK 0,00900059 LINK 0,00914531 LINK
2021-10-07 0,000000000000 LINK 0,59178901 LINK 0,00900059 LINK 0,00900059 LINK
2021-10-06 0,000000000000 LINK 1,967112 LINK 0,00849013 LINK 0,00900059 LINK
2021-10-05 0,000000000000 LINK 1,949471 LINK 0,00841399 LINK 0,00849013 LINK
2021-10-04 0,000000000000 LINK 0,54090555 LINK 0,00795228 LINK 0,00841399 LINK
2021-10-03 0,000000000000 LINK 0,06747550 LINK 0,00787274 LINK 0,00795228 LINK
2021-10-02 0,000000000000 LINK 1,424236 LINK 0,00789899 LINK 0,00787274 LINK
2021-10-01 0,000000000000 LINK 0,00839376 LINK 0,00373056 LINK 0,00789899 LINK
2021-09-30 0,000000000000 LINK 0,89494853 LINK 0,00737923 LINK 0,00373056 LINK
2021-09-29 0,000000000000 LINK 1,203643 LINK 0,00786420 LINK 0,00737923 LINK
2021-09-28 0,000000000000 LINK 1,019246 LINK 0,00731375 LINK 0,00786420 LINK
2021-09-27 0,000000000000 LINK 0,05754882 LINK 0,00744982 LINK 0,00731375 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android