Rank #N/A
734 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (3 ngày trước)
734 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 Rs 1.481,86 Rs 60,24 Rs N/A
2021-10-21 0,000000000000 Rs 1.481,86 Rs 60,24 Rs 60,24 Rs
2021-10-20 0,000000000000 Rs 68,95 Rs 58,90 Rs 60,24 Rs
2021-10-19 0,000000000000 Rs 9,85 Rs 56,23 Rs 58,90 Rs
2021-10-18 0,000000000000 Rs 0,599716 Rs 56,45 Rs 56,23 Rs
2021-10-17 0,000000000000 Rs 1.721,72 Rs 56,45 Rs 56,45 Rs
2021-10-16 0,000000000000 Rs 1.900,64 Rs 51,46 Rs 56,45 Rs
2021-10-15 0,000000000000 Rs 1.900,64 Rs 51,46 Rs 51,46 Rs
2021-10-14 0,000000000000 Rs 8.574,68 Rs 52,44 Rs 51,46 Rs
2021-10-13 0,000000000000 Rs 138,13 Rs 46,04 Rs 52,44 Rs
2021-10-12 0,000000000000 Rs 2.843,30 Rs 52,65 Rs 46,04 Rs
2021-10-11 0,000000000000 Rs 2.735,13 Rs 50,64 Rs 52,65 Rs
2021-10-10 0,000000000000 Rs 6.233,51 Rs 50,31 Rs 50,64 Rs
2021-10-09 0,000000000000 Rs 6.233,51 Rs 50,31 Rs 50,31 Rs
2021-10-08 0,000000000000 Rs 3.244,65 Rs 49,35 Rs 50,31 Rs
2021-10-07 0,000000000000 Rs 3.244,65 Rs 49,35 Rs 49,35 Rs
2021-10-06 0,000000000000 Rs 10.423,38 Rs 44,99 Rs 49,35 Rs
2021-10-05 0,000000000000 Rs 10.418,96 Rs 44,97 Rs 44,99 Rs
2021-10-04 0,000000000000 Rs 2.983,13 Rs 43,86 Rs 44,97 Rs
2021-10-03 0,000000000000 Rs 374,88 Rs 43,74 Rs 43,86 Rs
2021-10-02 0,000000000000 Rs 7.362,03 Rs 40,83 Rs 43,74 Rs
2021-10-01 0,000000000000 Rs 39,70 Rs 17,65 Rs 40,83 Rs
2021-09-30 0,000000000000 Rs 4.072,34 Rs 33,58 Rs 17,65 Rs
2021-09-29 0,000000000000 Rs 5.383,06 Rs 35,17 Rs 33,58 Rs
2021-09-28 0,000000000000 Rs 4.819,57 Rs 34,58 Rs 35,17 Rs
2021-09-27 0,000000000000 Rs 288,55 Rs 37,35 Rs 34,58 Rs
2021-09-26 0,000000000000 Rs 288,55 Rs 37,35 Rs 37,35 Rs
2021-09-25 0,000000000000 Rs 805,48 Rs 36,61 Rs 37,35 Rs
2021-09-24 0,000000000000 Rs 721,22 Rs 31,34 Rs 36,61 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android