Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,148269 -13.1%
0,00001095 BTC -15.1%
679 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4,43
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,158476 / $0,174600
Cung lưu thông
? / 3.770.000
ORB
USD

Orbitcoin LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-30 0,0000000000 LTC 29,081366 LTC 0,00288082 LTC N/A
2020-10-29 0,0000000000 LTC 0,00136117 LTC 0,00261186 LTC 0,00288082 LTC
2020-10-28 0,0000000000 LTC 0,00136117 LTC 0,00261186 LTC 0,00261186 LTC
2020-10-27 0,0000000000 LTC 0,09074217 LTC 0,00298247 LTC 0,00261186 LTC
2020-10-26 0,0000000000 LTC 0,03382327 LTC 0,00249775 LTC 0,00298247 LTC
2020-10-25 0,0000000000 LTC 0,06419172 LTC 0,00243085 LTC 0,00249775 LTC
2020-10-24 0,0000000000 LTC 0,03763880 LTC 0,00233145 LTC 0,00243085 LTC
2020-10-23 0,0000000000 LTC 0,08288733 LTC 0,00239850 LTC 0,00233145 LTC
2020-10-22 0,0000000000 LTC 0,31257156 LTC 0,00311754 LTC 0,00239850 LTC
2020-10-21 0,0000000000 LTC 44,023928 LTC 0,00244217 LTC 0,00311754 LTC
2020-10-20 0,0000000000 LTC 17,865802 LTC 0,00246890 LTC 0,00244217 LTC
2020-10-19 0,0000000000 LTC 0,27749672 LTC 0,00272056 LTC 0,00246890 LTC
2020-10-18 0,0000000000 LTC 0,13419845 LTC 0,00272850 LTC 0,00272056 LTC
2020-10-17 0,0000000000 LTC 0,03188892 LTC 0,00271749 LTC 0,00272850 LTC
2020-10-16 0,0000000000 LTC 0,08359794 LTC 0,00263427 LTC 0,00271749 LTC
2020-10-15 0,0000000000 LTC 0,08359794 LTC 0,00263427 LTC 0,00263427 LTC
2020-10-14 0,0000000000 LTC 0,06706649 LTC 0,00254318 LTC 0,00263427 LTC
2020-10-13 0,0000000000 LTC 0,21290131 LTC 0,00252107 LTC 0,00254318 LTC
2020-10-12 0,0000000000 LTC 0,19943706 LTC 0,00250637 LTC 0,00252107 LTC
2020-10-11 0,0000000000 LTC 0,05818931 LTC 0,00257602 LTC 0,00250637 LTC
2020-10-10 0,0000000000 LTC 2,739218 LTC 0,00279621 LTC 0,00257602 LTC
2020-10-09 0,0000000000 LTC 2,273276 LTC 0,00280122 LTC 0,00279621 LTC
2020-10-08 0,0000000000 LTC 1,531905 LTC 0,00277765 LTC 0,00280122 LTC
2020-10-07 0,0000000000 LTC 1,531905 LTC 0,00277765 LTC 0,00277765 LTC
2020-10-06 0,0000000000 LTC 0,05374238 LTC 0,00283002 LTC 0,00277765 LTC
2020-10-05 0,0000000000 LTC 2,267654 LTC 0,00307862 LTC 0,00283002 LTC
2020-10-04 0,0000000000 LTC 0,00769491 LTC 0,00253869 LTC 0,00307862 LTC
2020-10-03 0,0000000000 LTC 0,00769491 LTC 0,00253869 LTC 0,00253869 LTC
2020-10-02 0,0000000000 LTC 9,966091 LTC 0,00274843 LTC 0,00253869 LTC
2020-10-01 0,0000000000 LTC 0,01754738 LTC 0,00317515 LTC 0,00274843 LTC
2020-09-30 0,0000000000 LTC 0,68364031 LTC 0,00249374 LTC 0,00317515 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android